کلیدواژه‌ها = بیرجند
تعداد مقالات: 14
2. تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند

دوره 14، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 7-32

10.22034/fakh.2020.221575.1390

محمدباقر آخوندی؛ فروزان شمسی


3. وقف علمی و تأثیر آن در توسعه فرهنگی بیرجند

دوره 14، شماره 3، بهار 1399، صفحه 143-165

10.22034/fakh.2020.219809.1392

الهام ملک زاده؛ اکرم ناصری


6. مطالعه وضعیت فرآیند بازاریابی در کتابخانه های دانشگاهی بیرجند

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 23-45

مریم خدابخشی؛ مریم سلامی


7. تأثیر نهاد وقف در پایداری حسینیه‌های عصر قاجار بیرجند (مطالعه موردی حسینیه : بی بی عروس)

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 99-117

مرضیه فاریابی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مفید شاطری؛ علی زارعی


8. بررسی فرهنگ مطالعه در دانش‌آموزان شهر بیرجند

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 49-62

محمد اکبری بورنگ؛ سیدنورالله نصراللهی


9. برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس رویکرد راهبرد توسعه شهر با مدلSWOT و QSPM

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 105-125

محمداجزا شکوهی؛ محمد اسکندری ثانی؛ جواد محمد آبادی


14. درون گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانی - اسلامی نمونه پژوهش میدانی: خانه های تاریخی بیرجند

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 123-146

حسن هاشمی زرج آباد؛ عابد تقوی؛ ذبیح الله مسعودی