اهداف 

فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان با انتشار مقالات علمی اهداف زیر را دنبال می کند:

1- انتشار مقاله ها و نوشته های علمی و پژوهشی و ارائه نتایج پژوهش های مرتبط با محورهای فصلنامه؛

2- کمک به توسعه و ارتقاء دانش علمی، تخصصی پژوهشگران، متخصصان، کارشناسان و دانش پژوهان در حوزه های فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم، تاریخ و جغرافیا و آموزش در گستره خراسان؛

3- فراهم نمودن زمینه مناسب جهت انجام مطالعات میان رشته ای در مباحث فرهنگی – اجتماعی مربوط به خراسان (جنوبی، رضوی، شمالی)؛

 

محورهای موضوعی نشریه 

 • زبان­ها و گویش­ها
 • خرده فرهنگ­ها
 • ابنیه و آثار تاریخی
 • عادات و آداب و رسوم
 • فرهنگ عامه یا فولکلور
 • اندیشه ­ها
 • تولیدات و محصولات فرهنگی 
 • شیوه مصرف
 • هنجارهای فرهنگی
 • سبک و مرام زندگی طبقات اجتماعی
 • خوراک و پوشاک
 • تفریحات و اوقات فراغت از منظر انسان شناسی فرهنگی
 • فرهنگ مصرف
 • مُد و فرهنگ
 • رسانه­ ها و فرهنگ
 • تغییرات اجتماعی
 • تحولات نسلی
 • تحولات فرهنگی و اجتماعی و هنجارها در خراسان
 • انسان شناسی فرهنگی
 • الگوهای فرهنگی
 • تحولات نهادی و سازمانی
 • نهادها و مؤسسات فرهنگی
 • بررسی وضعیت صنایع دستی نواحی مختلف استان (فرصت‌ها و چالش‌ها)
 • بررسی‌های تاریخی، جغرافیایی، باستان‌شناسی نواحی مختلف استان