شرایط و ضوابط ارسال مقاله 

با توجه به ماهیت فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان و درجه علمی آن، تأکید محتوای این بخش بر روی شیوه تنظیم و نگارش مقاله‌های پژوهشی است. با این وجود، انواع مقاله می‌تواند با تصمیم هیئت تحریریه اعم از ترویجی، مروری، و ... پذیرفته و منتشر شود. در این بخش اگر چه به دلیل اهمیت مقالات پژوهشی نسبت به دیگر مقالات، محتوا و ساختار مقالات پژوهشی توصیف می‌شود، اما کوشش شده به ویژگی‌های مشترک دیگر مقالات نیز پرداخته شود. پیش از ارائه مقاله به فصلنامه، توصیه می‌شود نکات زیر در نگارش و تنظیم مقاله مد نظر قرار گیرد:

 • دریافت مقاله صرفاً از طریق سامانه مجله  http://farhangekhorasan.ir  خواهد بود و مجله از پذیرش مقالات دستی یا پستی معذور خواهد بود.
 • مقالاتی که مطابق فرمت مجله تهیه نشده باشند به نویسنده بازگردانده شده و در فرآیند ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
 • فرآیند داوری تخصصی مقالات در فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی  اجتماعی خراسان به صورت داوری بسته و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی می باشد. مدت داوری مقالات توسط داوران حداکثر 2 ماه می باشد.
 • چنانچه می­خواهید کلیه مکاتبات با خود شما باشد در قسمت ثبت مقاله نام خودتان را ستاره دار کنید و سپس در داخل فایل اصلی نویسنده مسئول را مشخص نمایید.
 • چاپ مقالات در این فصلنامه منوط به پرداخت هزینه است. پرداخت هزینه به صورت الکترونیک و فیش واریزی در سامانه فصلنامه بارگذاری شود. مطابق آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا پایان سال 1401 مورخ 24/2/1401 به اطلاع کلیه نویسندگان عزیز می رساند مطابق موافقت نامه مدیر مسؤول محترم فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان مورخ 1/2/1400 نویسندگان می بایست  50% از هزینه را پس از انجام داوری و صدور پذیرش نهایی و اخذ موافقت نامه حق چاپ از نویسنده به مبلغ 300 هزار تومان و 50 % باقی مانده پس از آماده سازی مقاله برای انتشار به مبلغ 300 هزار تومان واریز نمایند.
 • در صورتیکه نویسنده محترم پس از پایان داوری و پس از پذیرش نهایی به هر دلیل اقدام به بازپس گیری مقاله خود نماید. موظف است کلیه هزینه های داوری را پرداخت نماید. ضمناً از نویسنده به هیچ عنوان مقاله ای در فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان پذیرفته نخواهد شد.
 • در مرحله ایی که نیاز به پرداخت هزینه باشد، ایمیل آن برای نویسنده مسؤول ارسال می شود.
 • پژوهشگران گرامی توجه فرمایید که حداقل یکی از نویسندگان (نویسنده مسئول) عضو هیات علمی باشد. فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان در برابر مقاله های ارسال شده از سوی سایر افراد (دانشجوی مقاطع تحصیلی مختلف که فقط به عنوان نویسنده مقاله باشند) موظف به پاسخگویی، بررسی و پیگیری نخواهد بود. لازم به ذکر است اسامی نویسندگان به ترتیبی که در نسخه اولیه ارسال شده است تا زمان چاپ بدین صورت خواهد بود.
 • در مورد مقالات مشترک دانشجویان و اساتید متن امضا شده استاد مبنی بر مطالعه و تایید مقاله باید در سامانه بارگذاری شود. نویسنده مسوول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، ضرورتاً استاد راهنما معرفی شود.
 • تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می­شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می رسد.
 • پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می شود و مسؤولیت صحت مطالب مندرج در مقاله و لیست منابع به عهده نویسنده است.
 • دفتر فصلنامه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است.
 • رد یا عدم پذیرش مقالات در مرحله نخست توسط سردبیر و یا در مرحله داوری دبیرخانه موظف به پاسخگویی به نویسندگان نمی باشد دفتر فصلنامه از پاسخگویی به نویسندگان معذور می باشد.
 • هیأت تحریریه فصلنامه در ویرایش ادبی مقاله (بدون تغییر محتوایی) آزاد است.
 • در صورتیکه نویسندگان محترم مقاله ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.
 • در صورتی که پدیدآورنده (گان) به سازمان خاصی وابسته نیستند، مدرک تحصیلی و رشته وی درج گردد.
 • محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی فصلنامه مرتبط باشد.
 • حجم عمده مقالات هر شماره از یک مجله به مقالات پژوهشی که گزارش یک پژوهش خاص هستند اختصاص دارد.
 • مقاله پیشتر برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا چاپ نشده باشد. لازم به ذکر است، پدیدآورندگان باید به مدت شش ماه پس از ارسال مقاله به فصلنامه از ارسال آن به فصلنامه دیگر خودداری نموده، و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانه الکترونیکی و یا مدیر داخلی فصلنامه آگاهی حاصل نمایند.