به استناد نامه ی شماره 139601 مورخ 04/07/1391

کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه "مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان" حائز درجه علمی – ترویجی گردیده است.  پروانه انتشار این مجله به شماره 7260/92 مورخ 25/3/92 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است. طبق آخرین مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 02/02/1398 در ارزیابی سال 1398، این فصلنامه موفق به کسب رتبه "ب" گردیده است.

فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان در پایگاههای ذیل نمایه شده است:

- پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی (ISC) به نشانی www.srlst.com

- پایگاه سیویلیکا به نشانی  https://civilica.com/l/60837/

- پایگاه مرکز اطلاعات جهاد دانشگاهی کشور   http://www.sid.ir  

- پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور به نشانی  www.inti@magiran.com

- پایگاه مجلات تخصصی نور به نشانی  www.noormags.com