•  نشریه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان در ارزیابی سال 1398 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه "ب" (خوب) گردید.
  • طبق آخرین مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی کشور مصوب  09/ 1398/02 در ارزیابی سال 1399، این فصلنامه موفق به کسب رتبه ب گردیده است.
  • تمامی مقالات ارسالی به سامانه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار همیاب بررسی خواهد شد.

  • نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

شماره جاری: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 60، تابستان 1400، صفحه 7-182 

ابر واژگان