دوره 16 (1401)
دوره 15 (1400)
دوره 14 (1399)
دوره 13 (1398)
دوره 12 (1397)
دوره 11 (1396)
دوره 10 (1395)
دوره 9 (1394)
دوره 8 (1393)
دوره 7 (1392)
دوره 6 (1391)
Journal Metrics
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 288
تعداد نویسندگان 524
تعداد مشاهده مقاله 142,698
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 135,430
نسبت مشاهده بر مقاله 495.48
نسبت دریافت فایل بر مقاله 470.24
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 642
درصد پذیرش 28
زمان پذیرش (روز) 227
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 192

 

  • بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/2/9 در ارزیابی سال 1401 فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان موفق به کسب رتبه "ب" شده است.

  •  طبق آخرین مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان در چهار سال متوالی ( 1398 ، 1399 ، 1400 و 1401) موفق به کسب رتبه "ب" از وزارت علوم گردیده است.

  • نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، لطفا راهنمای نویسندگان را مطالعه و مطابق فرمت فصلنامه، مقاله را ارسال نمایید.
مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
شناسایی پیشران‌های مؤثر در وضعیت آینده مشاغل سبز در شهر بیرجند با رویکرد آینده‌نگاری

محمد اسکندری ثانی؛ جواد محمد ابادی

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 9-46

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.397937.1612

چکیده
  در حال حاضر، کارگزاران توسعه محلی، ملی و بین‌المللی مختلف، راهبرد‌های توسعه محلی متفاوتی را در پاسخ به چالش‌های زیست‌محیطی انتخاب کرده‌اند. یکی از راهبردها سبزکردن اقتصاد از طریق توسعه مشاغل سبز است؛ مشاغلی که با کاهش مصرف انرژی و مواد خام، محدودکردن تولید گازهای گلخانه‌ای‌، به­حداقل­رساندن پسماند، آلودگی، حفاظت و احیای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه منابع انسانی
نقش میانجی کیفیت زندگی کاری در رابطه با نگرش مذهبی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی)

سید مصطفی جوادی؛ نازمحمد اونق؛ علیرضا قربانی

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 47-86

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.355341.1564

چکیده
  مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان یکی از مهم­ترین چالش‌های سازمانی محسوب می‌شود. هدف این مطالعه بررسی مسئولیت­پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی با درنظرگرفتن نقش نگرش مذهبی و کیفیت زندگی کاری است. پژوهش با رویکرد کمی و روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی کارکنان علمی و اداری دانشگاه پیام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت آموزشی
نقش هم‌آفرینی در یادگیری سازمانی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه بیرجند

فاطمه طاهرپور؛ فاطمه ناصری

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 87-118

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.381199.1594

چکیده
  یادگیری سازمانی از ملزومات سازمان­های مدرن برای رویارویی با تغییرات فزاینده و پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی است. تحقق معنادار یادگیری سازمانی وابسته به حضور برخی متغیرها در جهت تسهیل و گسترش آن است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین هم­آفرینی و یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت‌علمی دانشگاه بیرجند انجام‌گرفته است. ...  بیشتر

مقاله ترویجی برنامه ریزی شهری
رتبه‌بندی ظرفیت‌های ایجاد رونق اقتصادی در منطقه ۹ آمایش سرزمین

محمد غفاری فرد؛ محسن زنگنه؛ عبدالبصیر قادری

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 119-152

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.370634.1580

چکیده
  مناطق یکی از بخش‌های مهم جهت رشد اقتصادی و تولید یک کشور به شمار می‌آید. ارزش‌افزوده بخش‌های مهم اقتصادی نشان‌دهنده بهره‌گیری متناسب از منابع انسانی و طبیعی متناسب به هر منطقه است. امروزه رشد اقتصادی مناطق یک بحث کلیدی و مهم برای دولت و جامعه محسوب می‌شود. رشد اقتصادی یک منطقه دربرگیرنده رشد همه‌جانبه در تمام بخش‌های موجود در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا
شناسایی و تحلیل پیشران‌های فرهنگی مؤثر در توسعه استان خراسان جنوبی با تأکید بر مؤلفه‌های فرهنگ عمومی

وحید کیانی؛ جواد میکانیکی؛ امین فنودی

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 153-196

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.377678.1586

چکیده
  پیشرفت و توسعه، حاصل یک نگرش خاص به عالم است و بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشرفت و ترقی ممکن نیست و این نگرش خاص بیانگر لزوم وجود یک «فرهنگ مناسب» برای توسعه است؛ بنابراین عامل فرهنگ از جایگاه ویژه‌ای در توسعه برخوردار است و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آن، تمام برنامه‌های توسعه را با ناکامی مواجه خواهد ساخت؛ از این‌رو، مهم‌ترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات و علوم انسانی
بررسی عوامل مؤثر گرایش به گزینش نام‌های ملّی در کودکان در دو دهۀ اخیر از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی در شهر بیرجند

کبری نیکوروش؛ سیدمحمدحسین قریشی؛ حسن امامی

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 197-233

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.380729.1593

چکیده
  این مقاله جهت بررسی گرایش نام‌گذاری از مذهبی (عربی) به ملی (ایرانی) در سه دهه اخیر در شهر بیرجند تهیه شده است. عوامل متفاوتی همچون اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی، آگاهی افراد از کارکرد اجتماعی­­- فرهنگی نام، ... می‌تواند نقش بسزایی در این گرایش داشته باشد و باعث تغییر نگرش والدین و خانواده‌ها شود؛ به­گونه‌ای­که انتخاب نام که ...  بیشتر

برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس رویکرد راهبرد توسعه شهر با مدلSWOT و QSPM

محمداجزا شکوهی؛ محمد اسکندری ثانی؛ جواد محمد آبادی

دوره 11، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 105-125

چکیده
  رویکرد عمده برنامه ریزی و مدیریت شهری ایران، متأثر از مکتب برنامه ریزی سنتی با محوریت طرح جامع است که غالباً در آن ابعاد توسعه فیزیکی، آرایش و انتظام کالبدی شهر، بر ابعاد اجتماعی شهروندی تقدم دارد. با این که طرح های جامع در ایران با هدف زمینه سازی رشد کالبدی موزون شهرها تدوین می شوند، اما عملاً نه تنها انرژی و هزینه های بسیاری ...  بیشتر

تطبیق معماری با اقلیم بر اساس شاخص های حرارتی نمونه موردی: اقلیم سرد و خشک مشهد

سعید کامیابی؛ ندا میرزائی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 119-141

چکیده
  از آغاز تاریخ، بشر تحت تأثیر اقلیم قرار داشت و به همین دلیل، انسان اولین پناهگاه را به منظور حفاظت در برابر عناصر اقلیمی بنا نمود. با گذشت زمان و پیشرفت فناوری بسیاری از کشورها، از جمله ایران، سعی نمودند با معماری همساز با اقلیم، فضای آسایش ایجاد کنند. معماری و اقلیم، دو سیستم انسان ساخت و طبیعی هستند که تأثیرگذاری تنگاتنگی بر یکدیگر ...  بیشتر

سنجش توسعه در مناطق روستایی با تأکید بر برخی شاخص های اجتماعی - فرهنگی مورد مطالعه: شهرستان های استان خراسان رضوی

یعقوب زارعی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 51-75

چکیده
  عدم توجه لازم به مناطق روستایی طی دهه های اخیر که موجب ایجاد عدم تعادل فضایی و یک سو شدن جریان خدمات، سرمایه و جمعیت به سمت کانون های شهری گردیده است، ضمن روبه رو ساختن سکونتگاه های روستایی با دامنه ی حداکثری از فقر و نابرابری، ضرورت برنامه ریزی و آمایش فضا در مناطق روستایی را بیش از پیش ایجاب نموده است. از همین رو، پژوهش حاضر ...  بیشتر

مطالعه سنجش شاخص های کیفیت زندگی دانشجویان نمونه موردی: مراکز آموزش عالی شهر قاین

محمد حسن شربتیان

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 107-132

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه سنجش شاخص های کیفیت زندگی دانشجویی انجام  شده است. چارچوب نظری ترکیبی از نظریات عینی و ذهنی کیفیت زندگی است که بر  اساس نظریه های شالوک (Schalock)، دیدگاه سازمان جهانی بهداشت، نظریه توسعه انسانی و نظریه زاف (zaf) و ... در نظر گرفته  شده است. روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ...  بیشتر

شرح و نقد قصیدة ی عربی دیوان ابن‌حُسام خوسفی

محمدرضا عزیزی

دوره 10، شماره 4 ، شهریور 1395، ، صفحه 139-161

چکیده
  در میان سروده های محمد بن حسام الدین خوسفی (وفات 875 هـ.) ملمّعات و اشعاری به زبان عربی وجود دارد؛ این اشعار، ادامه ی سنت ادبی است که از سده ی چهارم هجری در شعر شهید بلخی شروع شده و گوشه ای از قریحه و اندیشه ی ایرانیان را در طی قرون متمادی پاس داشته اشت. در اشعار عربی ابن حسام، قصیده ای شصت و شش بیتی در نعت و منقبت حضرت رسول (ص) به زبان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی
نقش واسطه‌ای فضیلت سازمانی در رابطه مدیریت کوانتومی و درگیری شغلی کارکنان (مورد مطالعه: آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی)

حسین خسروی؛ هادی پورشافعی؛ علی عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.378945.1591

چکیده
  با توجه به تحولات گسترده و چند جانبه و تأثیر آن در عرصه رقابت‌های سازمانی، نقش کارکنان از نظر درگیری شغلی و ارتقای فضیلت سازمانی برای پیشبرد اهداف ضرورت دارد که این مهم با سبک های جدید مدیریتی از جمله مدیریت کوانتومی دست‌یافتنی است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای فضیلت سازمانی در رابطه مدیریت کوانتومی و درگیری شغلی کارکنان آموزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحلیل شاخص های موثر بر جذب گردشگر در ورزش های کویری شهرستان فردوس

محمد مهدی پزنده؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصرالله محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.393250.1606

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر واکاوی عوامل موثر بر گردشگری ورزشی در منطقه کویری فردوس بود. گردشگری و همچنین فعالیت های ورزشی تفریحی باعث ارتقای سفر و تعامل با افراد دیگر و صمیمیت با محیط می شود. معرفی رویدادهای ورزشی و مشارکت شرکت‌کنندگان داخلی و بین‌المللی می تواند به درآمد کشور کمک قابل توجهی نماید که به آن کمتر توجه شده است. روش تحقیق: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دولتی
طراحی مدل حمایت‌گری اجتماعی از کودکان فقیر تحت پوشش سازمان‌های حمایتی (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی «ره» استان خراسان رضوی)

رضا زارع؛ محمد صفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.395274.1608

چکیده
  هـدف از این پژوهش، طراحی مدل حمایت‌گری اجتماعی به منظور کاهش فقر در کودکان است. روش تحقیق در این پژوهش کیفی و از نوع نظریه پردازی داده‌بنیاد است. جامعه آماری آن شامل مدیران، کارشناسان و مددکاران اجتماعی کمیته امداد امام خمینی ره استان خراسان رضوی و همچنین اساتید و صاحب نظران دانشگاهست. روش گردآوری داده‌ها، استفاده از مصاحبه‌های ...  بیشتر

مقاله ترویجی علوم اجتماعی
الگوها و جریانات مهاجرتی شهر مشهد طی دو دهه ۱۳۹۵-1375

سعیده شهبازین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.401062.1615

چکیده
  سرعت گرفتن مهاجرت به ویزه مهاجرت داخلی در عصر جدید، موجب تبدیل آن به پدیده‌ای جمعیتی شده‌است؛ در کشورهای درحال توسعه‌، تجربه مهاجرت به دنبال رشد و توسعه اقتصادی نبود و درنتیجه، روند سریع و روبه رشدی از مهاجرت صورت گرفت که بعد از چند دهه به صورت پدیده‌ای مشکل‌زا شناسایی شد. این جابجایی‌ها و به دنبال آن شهرنشینی گسترده، تغییراتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد فرهنگ
بررسی رابطه بین بدبینی سازمانی بر فرسودگی شغلی، شناسایی نقش تعدیل‌گر کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: فرودگاههای استان خراسان جنوبی)

احمد عربشاهی کریزی؛ ملیحه‌السادات هاشمی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.404544.1617

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش تعدیل گری کیفیت زندگی کاری بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از لحاظ نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، جزو تحقیقات پیمایشی است. جامعه‌ آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران فرودگاههای استان خراسان جنوبی است. با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی روستایی
شاخص های مؤثر توسعه گردشگری روستایی با رویکرد جامع (مورد مطالعه: روستاهای خراسان رضوی)

احمد حجاریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.393603.1607

چکیده
  خواستگاه ادبیات و توسعه مضامین علمی و عملیاتی گردشگری ، بیشتر از جنبه اقتصادی و اجتماعی قابل بحث است که پیشران‌های کارکردی خود را در دل طراحان و مفسران ملل توسعه‌یافته می‌بیند. از این گذار، از گردشگری روستایی به‌عنوان شاهراه کلیدی دنیای آتی در بهره‌برداری محیطی و آینده‌پژوهی سرزمینی و محلی یاد می‌شود. نوشتار حاضر با علم به جایگاه ...  بیشتر

مشابهت یاب

تمامی رونوشت­های ارسال شده به این فصلنامه توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب مورد بازبینی قرار می­گیرند.

DOI

Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ابر واژگان

نشریات مرتبط