آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 287
تعداد پذیرش 91

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 92
تعداد مشاهده مقاله 20181
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14209
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 57 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 181 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 85 روز
درصد پذیرش 32 %