آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 319
تعداد پذیرش 102

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 103
تعداد مشاهده مقاله 29001
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17700
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 58 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 180 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 83 روز
درصد پذیرش 32 %