آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 325
تعداد پذیرش 97
تعداد عدم پذیرش 175

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 108
تعداد مشاهده مقاله 24754
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 22712
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 57 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 197 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 30 %