درباره نشریه

 درباره فصلنامه

فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان 

پیشینه: فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان از سال 1385 تا سال 1389 با عنوان "فصلنامه فرهنگ خراسان جنوبی" آغاز به کار نمود.  در جلسه کارگروه علوم انسانی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ   12/ 1389/12 با عنوان "مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان" موافقت گردید.

 به استناد نامه‌ی شماره 139601 مورخ 1391/07/04 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه "مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان" حائز درجه علمی – ترویجی گردیده است. پروانه انتشار این مجله به شماره 7260/92 مورخ 25/3/92 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان یک فصلنامه جهت دسترسی آسان، دسترسی- آزاد، دو سو- ناشناس، می­ باشد که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی منتشر می شود. این فصلنامه به منظور فراهم نمودن زمینه مناسب جهت انجام مطالعات میان رشته ای در مباحث فرهنگی – اجتماعی مربوط به خراسان (جنوبی، رضوی، شمالی) پایه گذاری شده است. براساس این هدف، مقالات با کیفیت که یافته های تحقیق پیرامون عناصر مادی و معنوی و دستاوردهای تمدنی همچنین مطالعات اجتماعی با رویکرد فرهنگی در خراسان را گزارش می دهند، منتشر می کند. لذا مقالاتی قابل پذیرش است که مطابق شرایط فصلنامه تدوین شده باشد.

 • در این فصلنامه، جهت تسهیل شناسایی و جستجو هر مقاله شمارۀ شناسایی خاص (doi) خود را دارد.
 • استراتژی داوری روش داوری بسته می باشد (داوران نمی توانند مشخصات نویسندگان مقاله را ببینند).
 • فصلنامه مبلغ چهار میلیون ریال برای بررسی و چاپ مقالات از نویسندگان دریافت می کند.
 • فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان  در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر می شود.
 • فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان  ۳ سال متوالی رتبه Q3 در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC بدست آورده است و ضریب تأثیر ۱۲۵/۰ می باشد. در ارزیابی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ این فصلنامه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور رتبه ب کسب نموده است.
 • این فصلنامه، در پایگاه­ های زیر نمایه می شوند:
 1. پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی (ISC) به نشانی   WWW.srlst.com؛
 2. پایگاه سیویلیکا به نشانی https://civilica.com/1/60837 ؛
 3. پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8071
 4. پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور به نشانی [email protected]
 5. پایگاه مجلات تخصصی نور به نشانی WWW.noormags.com