کلیدواژه‌ها = بیرجند
تعداد مقالات: 15
1. بررسی پیشینه تاریخی و سیر تطور جمعیت شیر و خورشید ایران (با تکیه بر کارکرد شعبات آن در خراسان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.22034/fakh.2021.292585.1476

الهام ملک زاده؛ سمیه پورسلطانی


8. تأثیر نهاد وقف در پایداری حسینیه‌های عصر قاجار بیرجند (مطالعه موردی حسینیه : بی بی عروس)

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 99-117

مرضیه فاریابی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مفید شاطری؛ علی زارعی


9. بررسی فرهنگ مطالعه در دانش‌آموزان شهر بیرجند

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 49-62

محمد اکبری بورنگ؛ سیدنورالله نصراللهی


10. برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس رویکرد راهبرد توسعه شهر با مدلSWOT و QSPM

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 105-125

محمداجزا شکوهی؛ محمد اسکندری ثانی؛ جواد محمد آبادی