•  نشریه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان در ارزیابی سال 1398 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه "ب" (خوب) گردید.
  • تمامی مقالات ارسالی به سامانه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار همیاب بررسی خواهد شد.

  • نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

شماره جاری: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، زمستان 1399، صفحه 7-188 

3. شعله‌واری بیان دو عارف بزرگ خراسان (سنایی و مولانا)

صفحه 57-90

10.22034/fakh.2021.266362.1443

مصطفی غریب؛ محمد بهنام فر؛ سیدمهدی رحیمی؛ ابراهیم محمدی