تماس با ما

نشانی دفتر نشریه: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان شهید محلاتی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، دفتر نشریه.    تلفن:4 -32323393-056       دورنگار: 32323277-056

سامانه پست الکترونیک فصلنامه: [email protected]

 آدرس وبگاه:  http://www. farhangekhorasan.ir


CAPTCHA Image