درباره نشریه

 پیشینه: فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان از سال 1385 تا سال 1389 با عنوان "فصلنامه فرهنگ خراسان جنوبی" آغاز به کار نمود.  در جلسه کارگروه علوم انسانی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ   12/ 1389/12 با عنوان "مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان" موافقت گردید.

 به استناد نامه‌ی شماره 139601 مورخ 1391/07/04 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه "مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان" حائز درجه علمی – ترویجی گردیده است. پروانه انتشار این مجله به شماره 7260/92 مورخ 25/3/92 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

هدف: فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان با هدف فراهم نمودن زمینه ­ی مناسب جهت انجام مطالعات میان رشته ای در مباحث فرهنگی – اجتماعی مربوط به خراسان (جنوبی، رضوی، شمالی) منتشر می شود. براساس این هدف، تحقیق پیرامون عناصر مادی و معنوی و دستاوردهای تمدنی همچنین مطالعات اجتماعی با رویکرد فرهنگی در خراسان مورد تأکید است. لذا مقالاتی قابل پذیرش است که مطابق شرایط فوق باشد.

  • طبق آخرین مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب  09/ 1398/02 در ارزیابی سال 1398، این فصلنامه موفق به کسب رتبه ب گردیده است.
  • طبق آخرین مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب  09/ 1398/02 در ارزیابی سال1399، این فصلنامه موفق به کسب رتبه ب گردیده است.

 نمایه سازی: فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی (ISC) به نشانی  www.srlst.com ؛ پایگاه سیویلیکا به آدرسhttps://civilica.com/1/60837 ؛ پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8071 ؛ پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور به نشانی [email protected]  و پایگاه مجلات تخصصی نور به نشانیwww.noormags.com  نمایه می‌شود.