آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 297
تعداد پذیرش 90
تعداد عدم پذیرش 151

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 103
تعداد مشاهده مقاله 19659
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 20412
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 56 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 199 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 106 روز
درصد پذیرش 30 %