اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 274
تعداد پذیرش 84
تعداد عدم پذیرش 139

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 97
تعداد مشاهده مقاله 16729
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18093
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 54 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 198 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 43 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 31 %