راهنمای نویسندگان

 راهنمای نویسندگان

  فصلنامه علمی "مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان"، مقاله ­هایی در موضوعاتی با جهت­ گیری فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم، تاریخ، جغرافیا و آموزش در گستره­ ی خراسان که با توجه به نکات زیر تدوین شده باشد، منتشر می­ کند.

1. ساختار مقاله دارای عنوان، چکیده، مقدمه، بیان مسأله، روش­ شناسی، یافته­ ها، نتیجه، منابع و نیز ارجاعات دقیق و در صورت لزوم پیوست­ ها باشد.

2. مقاله در محیط 2007  Microsoft Word و قلم Bnazanin، اندازه 14 از طریق رایانامه به وبگاه   http://farhangekhorasan.ir ارسال شود. صفحات مقاله حداکثر 25 صفحه و هر صفحه 24 سطر باشد.

3. چکیده فارسی بین 250 تا 300 کلمه باشد و چکیده انگلیسی هم، همراه مقاله باشد.

4. معادل­ های لاتین اسامی غیرفارسی، اصطلاحات غیررایج با علامت شماره­ گذاری مستقل برای هر صفحه، در پانویس آورده شود.

5. جداول، نمودارها، نقشه­ ها و عکس­ ها (حداقل درجه وضوح 300px)، با شماره و عنوان گویا آورده شود.

تبصره: جداول به تعداد محدود با شماره و عنوان در بالای آنها و مناسب برای چاپ باشد (ذکر منبع).

تبصره: شکل‌ها، نمودارها و تصاویر به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و مناسب برای چاپ باشد (ذکر منبع).

6. ارجاعات درون متنی با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر منبع و شماره صفحه مورد استفاده، درون کمانک آورده شود. مثال: (رضوانی، 1383: 92).

7. فهرست منابع در انتهای مقاله و بر اساس حروف الفبا همراه با مشخصات کامل کتابشناختی مطابق نمونه­ های ذیل آورده شود.

7-1- کتاب

باستانی پاریزی، محمد ابراهیم (1379). از سیر تا پیاز. تهران: نشر علم.

ترجمه: فیلد، جان (1386). سرمایه اجتماعی، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی. تهران: کویر.

7-2-  مقاله

شاطری، مفید (1385). "گذاری بر جغرافیای تاریخی قهستان". فرهنگ خراسان جنوبی، سال اول، ش 1 (بهار): 66-49.

7-3- مجموعه مقالات همایش

میکانیکی، جواد (1389). "اثرات مهاجرت های روستایی بر ساختار جمعیتی و ناپایداری سکونتگاه های روستایی". در: مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش مهاجرت، نظم و امنیت، ج1. مشهد: فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی، دفتر تحقیقات کاربردی: 73-91.

7-4- پایان نامه

علیزاده بیرجندی، زهرا (1370). "رویارویی اهل شریعت و اهل طریقت در عصر صفوی". پایان­نامه کارشناسی ارشد تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.

 7-5- گزارش­ های چاپ نشده

سروش، محمد رضا (1385). گزارش فصل اول آواربرداری قلعه کوه قاین. بیرجند: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی [چاپ نشده].

7-6- وب گاه های اینترنتی

فاضلی، نعمت (1386). "شهروندی فرهنگی و فرهنگی شدن شهروندی". [پیوسته] قابل دسترس در:

[1388/8/2].http://www. Farhanghenasi.com/article/s/9/5/html 

تبصره: آدرس سایت اینترنتی به طور کامل (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوطه، روز/ماه/سال)

تبصره: آدرس سایت اینترنتی در منابع لاتین (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوطه، روز/ماه/سال) به میلادی باشد.

8. نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی نویسندگان، میزان تحصیلات و رشته مربوطه، نشانی کامل پستی (نام استان، شهر، رایانامه)، شماره تلفن ثابت یا همراه و دورنگار نویسنده بر روی صفحه­ ی جداگانه درج گردد. چنانچه مقاله بیش از نویسنده داشته باشد، ضمن مشخص کردن نویسنده مسؤول عهده ­دار مکاتبات، اسامی سایر نویسندگان هم به ترتیب ذکر شود.

9. مقاله ارسالی نباید به منظور چاپ در دیگر مجلات ارسال شده باشد. مقاله­ های دریافت شده، نخست توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تأیید، برای دو نفر از داوران صاحب نظر ارسال خواهد شد. مقاله­ ها ابتدا به ترتیب تاریخ دریافت و سپس به ترتیب دریافت نظر مثبت داوران منتشر می­شوند.

نشانی دفتر نشریه: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان شهید محلاتی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، دبیرخانه شورای پژوهشی.    تلفن:4 -32323393-056       دورنگار: 32323277-056

 آدرس:     http://www.farhangekhorasan.ir