شرایط کلی تدوین مقاله (شیوه نگارش و ارجاع دهی)

برای سرعت بخشیدن به امر داوری و چاپ مقالات، از همه پژوهشگرانی که مایل به چاپ مقالات علمی خود در این فصلنامه هستند، درخواست می‌شود به نکات زیر توجه کافی داشته باشند:

۱-  دفتر فصلنامه جهت خلق ظاهری زیبا برای مقالات ارسالی در کنار توجه به محتویات غنی و پربار که از عوامل مهم در جذب مخاطب و خواننده می باشد، در خصوص ظاهر زیبای مقالات هم طراحی قالب کلی یا تمپلیت مقاله را تولید نموده و با طراحی این قالب به مخاطب در درک بهتر و ارتباط بیشتر با محتوای پیش رو کمک می کند. روش استفاده این نوع قالب ها به این صورت است که هنگام باز کردن از فایلی که به­عنوان طرح پایه وجود دارد می‌توانید استفاده کنید و مطابق فایل، مطالب مورد نظر خود را در قالب جای‌گذاری کنید. 

۲- مقاله در محیط 2007  Microsoft Word و قلم Bnazanin، اندازه 13 نوشته شود. حاشیه های فایل مقاله ) بالا ، پایین ، چپ ، راست) 2 سانتیمتر در نظر گرفته شود.

۳- صفحات مقاله اگر در قالب A4  باشد حداکثر 18 صفحه و اگر در قالب 5/16* 5/23 (وزیری) باشد (طبق قالب بارگذاری شده) حداکثر 25 صفحه باشد. مجله از پذیرش مقاله‌های طولانی (بیش از 8000 واژه) معذور است.

۴- قابل ذکر است که قبل از ارسال مقاله به فصلنامه مشخصات کامل نویسندگان و ترتیب آن رعایت شود.

۵- شکل‌های هر مقاله شامل منحنی، ‌نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان به عنوان شکل شماره‌گذاری می‌شوند. شکل‌ها باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شود (حداقل درجه وضوح 300dpi) و شماره و عنوان آنها در پایین شکل بیاید. عکس ها باید واضح، مطالب آن­ها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر مأخذ عکس‌ها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند، الزامی است.

* تبصره: عنوان نمودارها در زیر آن با فونت 12 بدون بولد (برجسته) تنظیم گردد. و همچنین ذکر مأخذ در ذیل هر کدام (B Nazanin 12 Regular) آورده شود.

۶- جداول به تعداد محدود و عنوان در بالای جدول قرار گیرد و مأخذ بالافاصله در زیر جدول به صورت راست چین نوشته شود و خطوط جدول ها کشیده شود..

* تبصره: عنوان جدول با فونت 12 بدون بولد و متن جدول با فونت 10 تنظیم گردد.

۷- معادل لاتین واژه‌های مهم و غیرفارسی اصطلاحات غیررایج در داخل متن با شماره‌گذاری مستقیم برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

* ارسال چکیده مبسوط به فارسی و لاتین توسط نویسنده الزامی و پس از داوری مقاله توسط نویسنده ارائه می­گردد. جهت تنظیم چکیده مبسوط به راهنمای نویسندگان در سامانه مراجعه نمایید.

۸- روش نگارش عناوین اصلی مقاله

  • شماره ­گذاری عناوین اصلی به صورت اعداد فارسی به همراه خط تیره می باشد. ضمناً از قرار دادن علامت دونقطه (:) بعد از عناوین اصلی پرهیز شود.
  • در صورت داشتن عناوین فرعی، در زیر مجموعه یکی از عناوین اصلی قرار داده شود. شماره گذاری عناوین فرعی نیز به عنوان نمونه برای مقدمه به صورت زیر باشد:

۱- مقدمه

۱-۱- ...................

۱-۲- ...................

یعنی شماره بدنه اصلی اول قرار گیرد.

9- روش نگارش چکیده

  • چکیده ها: شامل چکیده فارسی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه و واژه های کلیدی (سه تا هفت کلمه) است. چکیده انگلیسی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ واژه در صفحۀ جداگانه، به همراه عنوان مقاله، نام نویسنده(ها)، مرتبۀ دانشگاهی و مؤسسه/ مؤسسات متبوع و ایمیل نیز به لاتین، الزامی است.

10- روش ارجاع‌دهی و تنظیم منابع بر اساس (APA)

درونِ متن: روش ارجاع نویسی مقالات  درون‌متنی و داخل پرانتز است؛ نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر و شماره صفحه یا صفحاتی که مطلب از آن برداشته شده است، باید در متن ذکر شود (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه). برای منابع فارسی (تألیف یا ترجمه) حتماً نام نگارنده به فارسی و سال انتشار اثر به شمسی نوشته شود و برای منابع لاتین حتماً نام به انگلیسی و سال به میلادی نوشته شود.

- ارجاعات درون متنی با سال میلادی ابتدا نام نویسنده به فارسی نوشته و در داخل پرانتز سال میلادی و صفحه به لاتین می آید و در پانویس نام نویسنده به لاتین می آید. مثال: واگی (2018: 32) و در پانویس لاتین آن نوشته می شود.

- در متن مقاله اگر نقل قول مستقیم باشد، گیومه و شماره صفحه ذکر می­شود. و اگر نقل قول مستقیم نباشد، نیاز به درج صفحه نمی باشد.

- در صورتی که منبع یک نویسنده داشته باشد: (نام خانوادگی نویسنده، سال نسخه استفاده‌شده: صفحه یا صفحات / Author’s name, year, page number). مثال: (احمدی، 1397: 48)؛ (Ahmadi, 2018: 48)

- در صورتی که منبع دو نویسنده داشته باشد: (نام خانوادگی هر دو نویسنده، سال نسخه استفاده‌شده: صفحه یا صفحات / Both authors’ name, year, page number). مثال: (احمدی و صابری، 1397: 48)؛ (Ahmadi, & Saberi, 2018: 48)

- در صورتی که منبع سه نویسنده یا بیش از سه نویسنده داشته باشد، برای اولین بار نام تمام نویسندگان ذکر می‌شود (نام خانوادگی همه نویسندگان، سال نسخه استفاده‌شده: صفحه یا صفحات / All authors’ name, year, page number) و در دفعات بعدی فقط نام نویسنده اول و پس از آن عبارت «و همکاران» (در نسخه انگلیسی .et al) ذکر می‌شود (نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران، سال نسخه استفاده‌شده: صفحه یا صفحات / First author’s name et al., year, page number). مثال: بار اول: (احمدی، صابری، محمدی و کاشفی، 1397: 48)؛ (Ahmadi, Saberi, & Kashefi, 2018: 48). دفعات بعد: (احمدی و همکاران، 1397: 48)؛ (Ahmadi et al., 2018: 48)

در صورتی که نام نویسندگان در متن برده شود، فقط سال و (در صورت امکان) شماره صفحه منبع ذکر می‌شود. مثال: .... احمدی و صابری (1397: 48) در پژوهش خود دریافتند که ..../ و در نسخه انگلیسی:

A study by Ahmadi and Saberi (2018: 48) showed that ...

و در صورتی که نویسندگان سه نفر یا بیشتر باشند، بار اول نام همه نویسندگان در متن و تاریخ و شماره صفحه در پرانتز و از دفعات بعد نام نویسنده اول و پس از آن عبارت «و همکاران» و سپس تاریخ و شماره صفحه در پرانتز ذکر می‌شود. مثال:

بار اول: احمدی، صابری، محمدی و کاشفی (1397: 48) در پژوهش خود دریافتند که ....

دفعات بعد: احمدی و همکاران (1397: 52) با تکیه بر نتایج این پژوهش.... / و در نسخۀ انگلیسی:

A study by Ahmadi, Saberi, Mohammadi & Kashefi (2018: 48) showed that ...

According to the results of their research, Ahmadi et al. (2018: 52) proclaimed that ...

 منابع: روش تنظیم منابع، در فهرست پایان مقاله به‌صورت زیر است:

روش تنظیم منابع برگرفته از شیوه‌نامه انجمن روانشناسی آمریکا (APA) است. ترتیب قرارگیری منابع ابتدا به ترتیب حروف الفبا و پس از آن به ترتیب تقدم تاریخی اثر است (در مواردی که از یک نویسنده بیش از یک اثر در منابع وجود داشته باشد)، آثار باید در فهرست منابع با حروف الفبا (که بعد از تاریخ قرار می‌گیرد) از هم متمایز شوند. عنوان کتاب، نام مجله و عنوان کنفرانس باید به‌صورت ایرانیک (ایتالیک) نوشته شوند. در نسخه فارسی، باید ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین قرار بگیرند و در نسخه انگلیسی، منابع فارسی باید با حروف لاتین وارد شوند و همه منابع به‌ترتیب الفبای انگلیسی قرار بگیرند. در مورد مقالات فارسی، در صورتی که عنوان انگلیسی اثر موجود باشد (در سایت مجله مربوطه، سایت کتابخانه ملی، ...) کافی است همان عنوان در کنار نام نویسنده و سال انتشار و نام انتشارات ذکر شود، ولی در صورتی که عنوان اثر به انگلیسی موجود نباشد، عنوان باید ابتدا با حروف لاتین آوانگاری و سپس به انگلیسی ترجمه شود (نمونه ترجمه و آوانگاری منابع فارسی را می‌توانید در انتهای مثال‌های منابع ببینید). نمونه‌های برخی از پرکاربردترین منابع در ادامه آورده شده است.

مقالۀ با یک نویسنده

نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله. دوره انتشار یا سال (شماره مجله)، شماره صفحات ابتدایی و انتهایی مقاله در مجله.

- بنی اسدی، نازنین. (1383). مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش آموزان. روان شناسی و علوم تربیتی، 34 (2)، 175-198.

- Fukugawa, N. (2022). Effects of the quality of science on the initial public offering of university spinoffs: evidence from Japan. Scientometrics, 127 (8), 4439-4455.

مقاله با 2 نویسنده

- محمدزاده، شبنم، و منصوری، امیر. (1397). ارتباط مجموعه مظفریه با سازمان فضایی شهر تبریز از دوره قراقویونلوها تا دوره قاجار. باغ نظر، 15 (68)، 15-24.

- Mohammadzadeh, Sh., & Mansouri, A. (2019). The Relationship between Mozafaria Complex and the Spatial Organization of Tabriz City from the Qara Qoyunlu to the Qajar Period. Bagh-e Nazar, 15 (68), 15-26.

 مقاله با 3 نویسنده

- وزیری، اسماعیل، نقشینه، نادر، و نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1398). موانع و چالش­های اشتراک­گذاری داده­های پژوهشی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 9 (2)، 5-23.

- Vakkari, P., Chang, Y. W., & Järvelin, K. (2022). Largest contribution to LIS
by external disciplines as measured by the characteristics of research
articles. Scientometrics, 127 (8), 4499-4522.

مقاله با بیش از 3 نویسنده

- ریاحی­نیا، نصرت، رحیمی، فروغ، لطیفی، معصومه، و الله بخشیان، لیلی. (1394). بررسی میزان انطباق ربط سیستمی و ربط کاربرمدارانه در پایگاه های اطلاعاتی .SID-ISC–Google Scholar تعامل انسان و اطلاعات، 2 (1)، 1-11.

Wheeler, J., Pham, N. M., Arlitsch, K., & Shanks, J. D. (2022). Impact factions:
assessing the citation impact of different types of open access
repositories. Scientometrics, 127 (8), 4977-5003.

- مقاله کنفرانس

عمرانی، بهروز؛ امینیان، محمد و اسدزاده، شبنم. (۱۳۹۲). شکل‌گیری هسته اولیه یک شهر دستوری در دوران اسلامی، نمونه موردی: قلعه نو تبریز. مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی. جلد دوم. تبریز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

Neal, J. T. (1971). Education – technology or art? Conference proceedings of the 15th biennial conference held in Adelaide. Conducted by the Library Association of Australia. Sydney: Library Association.

- کتاب تألیفی

نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر محل انتشار: ناشر.

قبادیان، وحید. (1377). بررسی اقلیمی ابنیۀ سنتی ایران. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

Popper, K. R. (2002). The Logic of Scientific Discovery. (2nd ed.). London & New York: Routledge.

- کتاب ترجمه‌شده

گروبه، ارنست. (1375). معماری جهان اسلام (ترجمه یعقوب آژند). تهران: مولی.

Luria, A. R. (1968). The mind of a mnemonist: a little book about a vast memor (L. Solotaroff, Trans.). New York: Basic Books. (Original work published 1967).

- برداشت از فصلی (با نویسنده مشخص) از کتابِ دارای گردآورنده یا ویراستار علمی

فخار تهرانی، فرهاد. (1379). حمام‌ها. در معماری ایران (دوره اسلامی). گردآوری و تدوین: محمدیوسف کیانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.

Hartley, J. T., Harker, O. J., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In L. W. Poon (Ed.), Aging in the 1980’s: psychological issues. Washington: American Psychological Association.

- کتاب دارای ویراستار علمی یا گردآورنده

حاجی‌قاسمی، کامبیز (ویراستار). (1383). گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران، دفتر هجدهم: حمام‌ها. تهران: دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه.

Driver, E. & Broisen, A. (Eds). (1989). Child sexual abuse. Basingstoke, UK: Macmillan Education Ltd.

- پایان‌نامۀ منتشرنشده

محمدزاده، شبنم. (1395). طراحی منظر قلمرو مسجد کبود (پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد معماری منظر). دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

Little, P. (1965). Helplessness, depression and mood in end stage renal disease. Unpublished master’s thesis. Wits University, Johannesburg, South Africa.

- منابع آنلاین

* برداشت مطلب (با نویسنده مشخص) از سایت

هاشمی مقدم، امیر. (1397). چاره‌اندیشی بزرگان گردشگری جهان برای گردشگری ایران. تاریخ مراجعه: 1398/01/20. قابل دسترس در: http://anthropology.ir/article/31900.html.

Holmes, A. (1998). Greenpeace wins media war. Retrieved from http://www.independent.co.uk/international/green25.htm

* برداشت مطلب (بدون نویسندۀ مشخص و بدون تاریخ تألیف یا ثبت) از سایت

تعامل شهر و شهروندان با مبلمان. (بی. تا). تاریخ مراجعه: 1397/12/15. قابل دسترس در: تعامل-شهر-و- شهروندان-با-مبلمان-      

http://www.zibasazi.ir/fa/commentarticle/item9250/

GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1997-10/

- ضروری است شناسه منحصر به فرد DoI  یا  DOR  یا هر دو در انتهای ارجاعات هر مقاله به شرح زیر درج گردد.مثال:
رجب زاده، محسن، الهی، شعبان، حسنزاده، علیرضا، مهرآیین، محمد. (1401). اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین: مروری نظاممند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 37 (1)، 59-82.doi:10.52547/jipm.37.1.59
- Rajabzadeh, M., Elahi, S., Hasanzadeh, A., & Mehraeen, M. (2022). Internet of Things in
Supply Chain Management: A Systematic Review Using the Paradigm Funnel Approach. Iranian Journal of Information Processing and Management, 37 (1), 59-82. doi:
10.52547/jipm.37.1.59
کبیری، ابوالحسن. (1399). سیاست خارجی برگرفته از منظومه فکری امام خامنه ای (مدظله العالی) و تأثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ایران. مطالعات دفاع مقدس، 6 (4)، 55-75.

dor: 20.1001.1.25883674.1399.6.4.3.8

- Akbari, A. (2022). Exploring the factors of the organizational structure of knowledge
management in the libraries of medical universities. Health Information Management
Journal, 18 (6), 286-290. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357853.1400.18.6.8.2 [In
Persian]

سپاسگزاری

- همه افراد یا سازمان هایی که به گونه ای در انجام پژوهش مشارکت داشته و تأثیرگذار بوده و جزو نویسندگان مقاله نیستند و یا تأمین کننده منابع مالی پژوهش بوده اند بایستی به نحو شایسته در پایان مقاله مورد قدردانی واقع شوند.​