شرایط کلی تدوین مقاله (شیوه نگارش و ارجاع دهی)

برای سرعت بخشیدن به امر داوری و چاپ مقالات، از همه پژوهشگرانی که مایل به چاپ مقالات علمی خود در این فصلنامه هستند، درخواست می‌شود به نکات زیر توجه کافی داشته باشند:

۱-  دفتر فصلنامه جهت خلق ظاهری زیبا برای مقالات ارسالی در کنار توجه به محتویات غنی و پربار که از عوامل مهم در جذب مخاطب و خواننده می باشد، در خصوص ظاهر زیبای مقالات هم طراحی قالب کلی یا تمپلیت مقاله را تولید نموده و با طراحی این قالب به مخاطب در درک بهتر و ارتباط بیشتر با محتوای پیش رو کمک می کند. روش استفاده این نوع قالب ها به این صورت است که هنگام باز کردن از فایلی که به­عنوان طرح پایه وجود دارد می‌توانید استفاده کنید و مطابق فایل، مطالب مورد نظر خود را در قالب جای‌گذاری کنید. 

۲- مقاله در محیط 2007  Microsoft Word و قلم Bnazanin، اندازه 13 نوشته شود. حاشیه های فایل مقاله ) بالا ، پایین ، چپ ، راست) 2 سانتیمتر در نظر گرفته شود.

۳- صفحات مقاله اگر در قالب A4  باشد حداکثر 18 صفحه و اگر در قالب 5/16* 5/23 (وزیری) باشد (طبق قالب بارگذاری شده) حداکثر 25 صفحه باشد.

۴- قابل ذکر است که قبل از ارسال مقاله به فصلنامه مشخصات کامل نویسندگان و ترتیب آن رعایت شود.

۵- شکل‌های هر مقاله شامل منحنی، ‌نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان به عنوان شکل شماره‌گذاری می‌شوند. شکل‌ها باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شود (حداقل درجه وضوح 300dpi) و شماره و عنوان آنها در پایین شکل بیاید. عکس ها باید واضح، مطالب آن­ها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر مأخذ عکس‌ها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند، الزامی است.

* تبصره: عنوان نمودارها در زیر آن با فونت 12 بدون بولد (برجسته) تنظیم گردد.

۶- جداول به تعداد محدود و عنوان در بالای جدول قرار گیرد و مأخذ بالافاصله در زیر جدول به صورت راست چین نوشته شود و خطوط جدول ها کشیده شود..

* تبصره: عنوان جدول با فونت 12 بدون بولد و متن جدول با فونت 10 تنظیم گردد.

۷- معادل لاتین واژه‌های مهم و غیرفارسی اصطلاحات غیررایج در داخل متن با شماره‌گذاری مستقیم برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

۸- روش نگارش عناوین اصلی مقاله

  • شماره­گذاری عناوین اصلی به صورت اعداد فارسی به همراه خط تیره می باشد. ضمناً از قرار دادن علامت دونقطه (:) بعد از عناوین اصلی پرهیز شود.
  • در صورت داشتن عناوین فرعی، در زیر مجموعه یکی از عناوین اصلی قرار داده شود. شماره گذاری عناوین فرعی نیز به عنوان نمونه برای مقدمه به صورت زیر باشد:

۱- مقدمه

۱-۱- ...................

۱-۲- ...................

یعنی شماره بدنه اصلی اول قرار گیرد.

9- روش نگارش چکیده

  • چکیده ها: شامل چکیده فارسی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه و واژه های کلیدی (سه تا هفت کلمه) است. چکیده انگلیسی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ واژه در صفحۀ جداگانه، به همراه عنوان مقاله، نام نویسنده(ها)، مرتبۀ دانشگاهی و مؤسسه/ مؤسسات متبوع و ایمیل نیز به لاتین، الزامی است.

10- روش نگارش ارجاعات درون متنی

  • ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل کمانک (APA ) باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و شماره صفحه ذکر شود. به عنوان نمونه: (ناتل خانلری، ۱۳۸۰، ج ۲: ۲۶۸) یا (وحیدیان کامیار و عمرانی، ۱۳۸۴: ۵۹). ارجاعات انگلیسی، اگر در آخر پاراگراف بیاید مانند (Dahlgenn, 2005: 56). و اگر ارجاعات در ابتدای سطر و یا اواسط جمله باشد، ابتدا نام فارسی نوشته می شود سپس داخل پرانتز لاتین نوشته می شود مانند: کییز .(Keyse, 1998: 122)
  • ارجاعات در متن مقاله اگر نویسنده یک نفر باشد (سعیدی، ۱۳۷۸: ۵۲) و اگر نویسنده دو نفر باشند: (سعیدی و حسینی، ۱۳۷۸: ۵۲) و اگر نویسنده ها سه نفر باشند (سعیدی، حسینی و احمدی، ۱۳۷۸: ۵۲) و اگر چهار نویسنده باشند (سعیدی و دیگران، ۱۳۷۸: ۵۲).
  • نمونه در متن مقاله (Fowles, 1978: 50)                       (Hirshcman & Minh, 2002: 14)  

              (Comerford, Batteson & Tormey, 2015: 99)                                       (Fallahi, et al., 2019: 97)

 11- روش نگارش منابع

  • منابع در انتهای مقاله و بر اساس حروف الفبا همراه با مشخصات کامل کتابشناختی مطابق نمونه­های ذیل آورده شود.
  • منابع شماره گذاری نشوند (با خط تیره مشخص شود)

11-1- کتاب

نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب )به صورت ایتالیک(، نام مترجم یا مصحح، جلد چندم. محل انتشار: ناشر.

- باستانی پاریزی، محمد ابراهیم (۱۳۷۹). از سیر تا پیاز. تهران: نشر علم.

- ترجمه: فیلد، جان (۱۳۸۶). سرمایه اجتماعی. ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی. تهران: کویر.

- بدلیسی، امیرشرف‌خان (1343). شرفنامه (تاریخ مفصل کردستان). به تصحیح محمد عباسی. تهران: مؤسسه مطبوعاتی علمی.

- اعتصام‌الملک، میرزاخانلرخان (1351). سفرنامه میرزاخانلرخان اعتصام‌الملک. به کوشش منوچهر محمودی. تهران: بی‌نا.

- تاریخ سیستان (1389). تصحیح ملک الشعراء بهار. تهران: اساطیر.

- دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا، ج 31. ذیل "وقف".

* تبصره: در صورتی که بیش از 3 مدخل در متن مقاله استفاده شده باشد مانند نمونه ذیل نوشته می شود:

دهخدا، علی اکبر (1361). لغت­نامه دهخدا. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه لغت نامه دهخدا.

11-2-  مقاله

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار). "عنوان مقاله (در داخل گیومه )". نام مجله (به صورت ایتالیک)، سال یا دوره، ش، شماره پیاپی (ذکر فصل): صفحات ابتدایی و انتهایی مقاله.

- شاطری، مفید (۱۳۸۵). "گذاری بر جغرافیای تاریخی قهستان". فرهنگ خراسان جنوبی، سال اول، ش ۱ (بهار): ۴۹-۶۶.

- کرمی، قاسم؛ لطفی، محمدصادق (1387). "عدالت اجتماعی در برنامه­ریزی فضای جغرافیایی". پژوهشنامه عدالت اجتماعی، دوره 10، ش 9، پیاپی 26 (زمستان): 71-90.

* تبصره: عناوین کتاب یا مقاله بولد (برجسته) نباشند.

11-3- مجموعه مقالات همایش

- میکانیکی، جواد (۱۳۸۹). "اثرات مهاجرت های روستایی بر ساختار جمعیتی و ناپایداری سکونتگاه های روستایی". در: مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش مهاجرت، نظم و امنیت، ج۱. گردآورنده علی حسینی. مشهد: فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی، دفتر تحقیقات کاربردی: ۷۳-۹۱.

- ترنیان، فرج­الله؛ اسداللهی، زهرا (1397). "تخریب مراتع، حیات وحش به­عنوان شاخص تخریب کارکردهای زیستگاهی مراتع". در: مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتع‌داری ایران. گردآورندگان حسین ارزانی و علیرضا افتخاری. تهران: سازمان جنگل­ها و مراتع کشور: 4-۱۱.

* تبصره: گردآورنده مشخص شود.

11-4- پایان نامه

- علیزاده بیرجندی، زهرا (۱۳۷۰). "رویارویی اهل شریعت و اهل طریقت در عصر صفوی". پایان­نامه کارشناسی ارشد تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.

* در پایان نامه حتماَ مقطع، رشته، دانشکده و دانشگاه نوشته شود.

* مقالات برگرفته از پایان نامه حتماَ در پانویس چکیده توضیح داده شود. در انتهای عنوان مقاله شماره پانویس می­آید و در پانویس ذکر می گردد که (این مقاله برگرفته از پایان نامه نام نویسنده تحت "عنوان مقاله" می باشد.

11-5- گزارش­های چاپ نشده

- سروش، محمدرضا (۱۳۸۵). گزارش فصل اول آواربرداری قلعه کوه قاین. بیرجند: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی [چاپ نشده].

- مهندسین مشاور فرپاک (1363). گزارش مرحله اول طرح تأمین و احداث شبکه آب مشروب کلیه قراء سیستان، کلیات و مشخصات عمومی، ج 1. بی‌جا: سازمان منطقه‌ای بهداری سیستان و بلوچستان، مدیریت بهداشت محیط استان.       * در متن: (مهندسین مشاور فرپاک، ج 1، 1363)

- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند (1397). گزارش موقوفات شهرستان بیرجند: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند، واحد آمار و اطلاعات [چاپ نشده].

11-6- وب گاه­های اینترنتی

نام خانوادگی، نام کوچک‌ (سال). "عنوان مقاله استنادی موجود در سایت". [پیوسته] قابل دسترس در: عنوان سایت، آدرس سایت به طور کامل و تاریخ دسترس پذیری.

- فاضلی، نعمت (۱۳۸۶). "شهروندی فرهنگی و فرهنگی شدن شهروندی". [پیوسته] قابل دسترس در:

http://www.Farhanghenasi.com/article/s/9/5/html.[۲/۸/۱۳۸۸] 

- مرکز آمار ایران (1395). "سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395". [پیوسته] قابل دسترس در:

 [10/5/1399] www.amar.org.ir

* تبصره: آدرس سایت اینترنتی در منابع فارسی به طور کامل (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوطه، روز/ماه/سال) به شمسی باشد.

* تبصره: آدرس سایت اینترنتی در منابع لاتین (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوطه، روز/ماه/سال) به میلادی باشد.

11-7- روزنامه ها

- اعتمادالسلطنه، محمدحسن‌خان (1345). روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه. به کوشش ایرج افشار. تهران: امیرکبیر.

- اقبال‌الدوله، میرزاعبدالحسین (1384). "روزنامه سفر سیستان". به کوشش قدرت‌الله روشنی زعفرانلو. در: دفتر تاریخ، ج 2. گردآورنده ایرج افشار. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی: 593-663.

- حسینی، احمد (1391). "عنوان مقاله". کیهان (17 مهر).    * در متن (حسینی، 1391: 4)

- عنوان مقاله یا مطالب (1391). کیهان (17مهر).  * در متن  (از عنوان مقاله سه کلمه نوشته می شود و بقیه ... ، 1391: 3)

مانند نمونه: عنوان مطلب یا مقاله (1329): نامه ماهانه شیر و خورشید سرخ ایران. ش 8: 16-20.

در منابع: ساکما (سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران). آرشیو، سند شماره240015560 / 12900008 ، 290005406 / 365 ن 2 ؛ الف ب 1 ، 1890/275.

در متن: ساکما، آرشیو ....

11-8- منابع لاتین

مشخصات کتاب­شناختی منابع لاتین مورد استفاده، اعم از ارجاع­­دهی درون­ متنی و ارجاع­دهی در انتهای مقاله، به صورت انگلیسی و بر مبنای سال میلادی خواهد بود. توجه به ملاحظات و مثال­های زیر در این­باره ضروری است.

- ارجاع ­دهی درون­ متنی پایان جمله و یا پاراگرف به انگلیسی در داخل‌ پرانتز و با سال میلادی‌ آورده شود. ذکر صفحه ضروری است.  (Ehsan,1970: 12), (Zhang & Jing, 2019: 411)

- ارجاع ­دهی درون­ متنی در ابتدای جمله و یا اواسط جمله و یا پاراگراف به انگلیسی ابتدا نام نویسنده به فارسی نوشته می­شود و سپس داخل‌ پرانتز لاتین و با سال میلادی‌ آورده شود. ذکر صفحه ضروری است.

- هورتادو، کاواچی و سودارسکای (Hurtado, Kawachi & Sudarsky, 2011: 588) 

- هاومبرس و دیگران (Hombres, et al., 2010: 59)

* تبصره:  حروف اول همه‌ کلمات (بجز حروف اضافه و حروف ربط و بجز متن چکیده انگلیسی) در عناوین انگلیسی به صورت حرف بزرگ نوشته شوند.

- ارجاع دهی در منابع لاتین به ترتیب حروف الفبا نوشته شود. نمونه هایی در ذیل ذکر شده است:

- Biabani, S.; Asadbeigi, S. (2013). “Surveying the impact of ethics and professional conduct of employees on customer loyalty”. International journal of innovative research in science, Engineering and technology, Vol. 2, No. 11: 6405-6411.

- Fallahi, A., et al. (2019). “Exploring the components of professional ethics in teaching, from the perspective of faculty members in Iran”. Health education and health promotion, Vol. 7, No. 2: 95-102.

- Gohnson, Doyle Paul (2008). Contemporary socialogical theory. New York: Springer.

- Fasold, Ralph; Connor-Linton, Jeff (2006). Language and linguistics. cambridge: Cambridge University Press.

- Redish, Laura (2001). “Endangered languages revival and revitalization” [on-line]. available: http://www.native-languages.org/revive.htm.[2015/7/14].

- Abbasi-Shavazi, M. J.; Mcdonald, P. (2007). “Family change in Iran: Religion, revolution, and the state”. In: International family change. R. Jayakody, A. Thornton & W. Axinn (eds). NewYork: Taylor & Francis Group: 25-35.

11-9- اسناد

- سازمان اسناد ملی ایران، 29300651، برگ 5.

- منابع: وزارت امور‌خارجه ایران. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، سال 1306، کارتن 46، پرونده 4، برگ 37.

11-10- مصاحبه ها

- در متن: مصاحبه با محمدعلی جنتی­فر، بیرجند، تاریخ مصاحبه10/11/1398

* تبصره: در متن: مصاحبه ها به پانویس منتقل می شود.

- در منابع: جنتی­فر، محمدعلی، تاریخ مصاحبه10/11/1398

* تبصره: در منابع، مصاحبه ها بعد از اسناد می آید.

- چنانچه از یک نگارنده ‏مقاله های منفرد و مشترک ارائه شود در منابع ابتدا مقاله های منفرد و سپس مقاله های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام دیگر نویسندگان مرتب می شوند و در صورتی که نویسنده ‏یا نویسندگان چند مقاله مشابه باشند منابع بر اساس سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم می شوند.

- هرگاه از منبعی برای بار دوم ارجاع داده شود و هیچ ارجاع دیگری میان آنها قرار نگیرد از اصطلاح همان و سپس ذکر شماره صفحه داخل پرانتز استفاده می شود (همان: 132)؛ ولی اگر مجدداً از همان منبع به همان شماره صفحه ارجاع داده شود ذکرکلمه همانجا داخل پرانتز می آید (همانجا).

- هرگاه منابعی از یک نویسنده که در تاریخ واحدی منتشر شده باشند در کنار تاریخ از نشانه های الف و ب و ج استفاده می­شود. (حسینی، 1398 الف: 28) تمام منابع مجهول المألف، منبع با عنوان شروع می شود.

- منابع مربوط به نویسنده واحد (در منابع) به ترتیب تاریخ نشر مرتب می­شود و از منبع اول به بعد با 6 خط تیره چسبان شروع می شود.

- ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی ذکر شوند و تمام منابع و آثاری که در قسمت منابع و ماخذ مقاله درج می شوند باید به نوعی در متن مقاله به انها اشاره شده باشد.

* شیوه ارجاع­ دهی پانویس

- اگر پاراگرافی نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد در پانویس به این صورت نوشته می شود: جهت اطلاعات بیشتر ر. ک. به: خیام پور، ۱۳۷۵: ۶۹