مقاله پژوهشی
بررسی رابطه ی اعتماد اجتماعی و آمادگی برای توسعه ی اقتصادی مورد مطالعه: شهر بیرجند

سیدحسن قالیبافان

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 7-23

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.14564

چکیده
  اعتماد از مفاهیم کلیدی در حوزه جامعه شناسی و یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی محسوب می شود و طرح اعتماد اجتماعی بیانگر توجه فزاینده به عوامل اجتماعی و نهادی در مطالعات توسعه است. مطالعاتی که عمدتاً بر مؤلفه های اقتصادی تأکید داشته، ولی در دهه ‌های اخیر بیشتر به عوامل اجتماعی و فرهنگی توسعه معطوف گردیده است.با اهمیت یافتن اعتماد اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه ی بین شیوه های فرزندپروری والدین و اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع دوم و سوم دبیرستان (مورد مطالعه: مدارس کاردانش شهر بیرجند)

سوده مقصودی؛ سعیده درویشی؛ مریم امیرآبادی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 25-44

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.14565

چکیده
  شیوه های فرزندپروری، روش هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می گیرند. در این پژوهش سعی بر آن شده است که رابطه ی بین شیوه های فرزندپروری والدین و اختلالات رفتاری در نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق به روش پیمایشی از نوع توصیفی- تبیینی و همبستگی انجام شده است.  بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 250 دانش آموز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد دهیاریها از دیدگاه روستاییان در افزایش مشارکت اجتماعی مطالعه موردی: شهرستان بیـرجنـد

جواد میکانیکی؛ کاظم نیک فرجام

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 45-65

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.14566

چکیده
  مشارکت یکی از ارکان اساسی در توسعه به خصوص در توسعه مناطق روستایی محسوب می‌شود. فرایند مشارکت می‌باید به گونه ای داوطلبانه، تعاملی و دوسویه جنبه عملی به خود بگیرد. در مباحث توسعه؛ راهبردهای متعددی برای افزایش مشارکت مردم در عمران و توسعه مناطق روستایی مطرح می‌باشد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تشکیل نهادهای سازماندهی شده است، مانند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی معیارشدگی گویش بیرجند در دو قرن گذشته

حامد نوروزی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 67-95

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.14567

چکیده
  گویش بیرجند یکی از گویش‌های بسیار کهن فارسی است که برخی از ساخت‌های آن، بازمانده از دوره ی میانه است. اما این گویش نیز مانند همه ی گویش‌های دیگر، در حال نزدیک شدن به گویش معیار یا معیارشدگی است. پیکره ی مورد بررسی ما در این تحقیق تنها آثار برجای مانده از گویش قدیم بیرجند است از جمله نصاب ملاعلی اشرف صبوحی و آن چه ایوانف از طریق مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی علل مهاجرت خاندان موسی الکاظم (ع) به ایران و خراسان و آثار و برکات آن

محمدصادق واحدی فرد؛ فاطمه گلی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 97-121

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.14568

چکیده
  یکی از قطب های فرهنگی و معنوی که همواره در درازنای سده های اسلامی برای مردم ایران  به عنوان نماد دلدادگی به اهل بیت (ع) مورد توجه شیعیان قرار گرفته مقبره های فرزندان و نوادگان امامان تشیع است. ایران به عنوان پناهگاه نسبتاً امن برای شیعیان و بستری مناسب برای ترویج، رشد و اعتلای شیعه بوده است. فرزندان امام موسی الکاظم (ع) یکی از پرشمارترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
درون گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانی - اسلامی نمونه پژوهش میدانی: خانه های تاریخی بیرجند

حسن هاشمی زرج آباد؛ عابد تقوی؛ ذبیح الله مسعودی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 123-146

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.14569

چکیده
  درونگرایی و محرمیت دو اصل اساسی و بنیادی در معماری ایرانی -  اسلامی است که تأثیر بسزایی در شکل گیری سازمان فضایی شهرها و عناصر کالبدی بناهای سنتی ایران داشته است. هرچند عامل اقلیم در انتخاب و گزینش اصل درون گرایی در شهرسازی ایران قبل از اسلام مؤثر بوده است، لیکن در دوره ی اسلامی بر پایه ی مبانی و ارزش های اعتقادی و جهان بینی اسلامی ...  بیشتر