مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی برتعلل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه روستای دهک شهرستان نهبندان

مرضیه ارغوانی؛ امیر قمرانی؛ سمانه سادات جعفر طباطبائی

دوره 9، شماره 1 ، آبان 1393، صفحه 7-26

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.14576

چکیده
  این پژوهش با هدف، نقش آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر تعلل‌ ورزی تحصیلی دانش ‌آموزان انجام شده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌ آزمون- پس‌ آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش‌ آموزان دختر مقطع متوسطه روستای دهک در سال تحصیلی 92-91 بودند که بر طبق جدول مورگان، 68 نفر از دانش این پژوهش با هدف، نقش آموزش راهبردهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
امکان سنجی استقرار روش کارت ارزیابی متوازن جهت ارزیابی عملکرد شرکت های مستقر در شهرک صنعتی بیرجند

مهدی ثقفی؛ اعظم پوریوسف

دوره 9، شماره 1 ، آبان 1393، صفحه 27-47

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.14577

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان‌سنجی استقرار روش کارت ارزیابی متوازن جهت ارزیابی عملکرد شرکت های مستقر در شهرک صنعتی بیرجند است. یکی از روشهای ارزیابی عملکرد سازمان، روش کارت امتیازی متوازن میباشد که به بررسی تمامی جنبه‌های سازمان میپردازد. در این پژوهش، چهار دیدگاه مربوط به ارزیابی متوازن شامل دیدگاه مالی، مشتری، فرایندهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اقدامات توسعه ­ای و نقش آن در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی مطالعه موردی: کمربند سبز دشت خوشاب، مرز خراسان جنوبی با افغانستان

زهره رضازاده؛ مفید شاطری؛ عمران راستی

دوره 9، شماره 1 ، آبان 1393، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.14606

چکیده
  رابطه بین توسعه و امنیت رابطه ای تأیید شده و در هم تنیده است و در تحقیقات و مطالعات متعدد، رابطه مستقیم بین امنیت و توسعه مورد پویش قرار گرفته است و امروزه تقریباً در یک باور عمومی، راهبردهای مبتنی بر توسعه بهترین و کامل ترین راهبردهای امنیتی شناخته می شوند. امنیت بسترساز توسعه می باشد و از طرفی، از توسعه تأثیر می پذیرد به طوری که توسعه ...  بیشتر

ادبیات و علوم انسانی
گویش بیرجندی: بقا یا زوال؟

سیدمحمدحسین قریشی؛ نرجس حاجی آبادی؛ محسن مبارکی

دوره 9، شماره 1 ، آبان 1393، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.143731

چکیده
  تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سال های اخیر به همراه توسعه­ی صنعت، فناوری و ارتباطات، موجب گرایش گویشوران زبان­ها و گویش­های بومی و اقلیت به زبان­ ملی کشورمان یعنی فارسی معیار شده است و این روند، عاملی برای تضعیف جایگاه و تهدیدی برای حفظ زبان­ها و گویش­های محلی به حساب می­آید. بیرجندی یکی از گویش­های محلی ...  بیشتر

بررسی نقش نهادهای آموزشی در گسترش علم و دانش در دولت امیران سامانی (خراسان بزرگ)

فرحناز کهن

دوره 9، شماره 1 ، آبان 1393، صفحه 95-130

چکیده
  نهادهای آموزشی از جمله نهادهای بنیادی جامعه به حساب می‌آیند. اهمیت نهادهای آموزشی در تأثیرگذاری بر تمدن ها بدان حد است که بدون نهادهای آموزشی، هیچ تمدنی راه به جایی نخواهد برد. از این رو، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، مدارس، پژوهشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و ... کانون انباشت علم برای تمدن سازی محسوب می شوند. سرزمین پهناور ایران، از سال های ...  بیشتر

معرفی معماری آب انبارهای عهد صفوی شهر سرایان

علی اصغر محمودی نسب

دوره 9، شماره 1 ، آبان 1393، صفحه 131-164

چکیده
  شهر سرایان از جمله شهرهای کویری ایران است که همیشه در تنگنای تهیه، حفظ و توزیع آب بوده و ارزش آب در آن بیش از هر جای دیگر احساس می شود؛ به همین دلیل برای رفع این کمبود، آب انبارهایی در سطح شهر ساخته شده تا نیاز ساکنین را برطرف کند. در این پژوهش، شش آب انبار باقی مانده در محلات بافت قدیم شهر سرایان مورد مطالعه قرار می گیرد. پژوهش حاضر براساس ...  بیشتر

بهره وری آموزشی مجتمع های آموزشی و پرورشی از دیدگاه مدیران و معلمان مورد مطالعه: خراسان جنوبی

ایرج مهدی زاده؛ سیدعلی سیادت؛ مصطفی مستکملی؛ مجید انصاری فر؛ زهرا مستکملی

دوره 9، شماره 1 ، آبان 1393، صفحه 165-183

چکیده
  ورود به هزاره سوم از نظر نظام جهانی تعلیم و تربیت، دارای وجوه ممیزه و شرایط ویژه‌ای است. بدین مفهوم که همزمان با تغییر در ابعاد فناوری، مدیریتی و ساختاربندی نوین منابع، لازم است از هر فرصتی در راستای توسعه مدارس و حرکت به سوی توانایی محوری فراگیران و نقش‌پذیری بهتر عوامل بهره مند گردید. تصویب طرح ایجاد مجتمع‌های آموزشی و پرورشی در ...  بیشتر