مقاله پژوهشی
پیوند آیین تعزیه (شبیه خوانی) با عناصر کالبدی در حسینیه ی شوکتیه ی بیرجند

مفید شاطری؛ راضیه آرزومندان

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1394، صفحه 7-36

چکیده
  باورهای دینی و مذهبی می توانند بر نگرش جامعه در تمامی ابعاد تأثیرگذار باشند. از جمله این اعتقادات، واقعه ی کربلا و ارزش های نهفته در آن است که بر جنبه های مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأثیر داشته؛ تا بدان جا که برای زنده نگه داشتن یاد این واقعه، مجموعه ای از نمایش های آیینی- مذهبی به نام تعزیه و شبیه خوانی شکل گرفته است. در شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول ­آفرین مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهرستان بیرجند

زهرا رجائی؛ اعظم پوریوسف

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1394، صفحه 37-53

چکیده
  بسیاری از دانشمندان برای سازمان‌ ها نوعی قابلیت و توانایی به نام هوش سازمانی قائل هستند که ترکیبی از هوش انسانی و هوش ماشینی است. رهبری تحول‌‌ آفرین اساس و شالوده‌ ‌ای برای موفقیت سازمانی است که دسترسی به اهداف بالاتری را برای نظام سازمانی میسر می‌‌ سازد. رهبران تحول‌‌ آفرین، اثربخشی را به کارایی ترجیح می‌‌ دهند و سعی می‌‌ کنند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل کارکرد بازارچه های مرزی از منظر پدافند غیرعامل با تأکید بر نقش مرزنشینان نمونه موردی: بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه استان خراسان جنوبی

اسماعیل علمدار؛ عمران راستی

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1394، صفحه 55-85

چکیده
   پدافند غیرعامل در حال حاضر یکی از مؤثرترین و پایدارترین روش های دفاع در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی، همواره مدنظر اکثر کشورهای جهان قرار داشته است. در ایران نیز با توجه به موقعیت راهبردی نواحی مرزی شرق کشور، استان خراسان جنوبی با دارا بودن بیشترین مرز مشترک با کشور افغانستان از دیرباز به لحاظ قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم در مبادله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه آگاهی تغذیه ای با شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بیرجند

میمنت محمدی؛ هادی پورشافعی

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1394، صفحه 88-102

چکیده
  تغذیه مناسب از مهم ترین نیازهای تأمین سلامت جسمی، فکری و به عبارتی رکن اساسی سلامت جامعه است. ارائه رژیم غذایی مناسب به کودکان، نگهداری و توزیع مطلوب، همچنین کنترل محل نگهداری و توزیع مواد غذایی در مدارس بسیار مهم است. لذا پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی می باشد که با هدف بررسی رابطه آگاهی تغذیه‌ای با شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه ی حکام قاینات با اسحاق زایی ها و تأثیر آن بر تجزیه ی لاش و جوین از ایران در دوره ی قاجار

علی نجف زاده

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1394، صفحه 103-130

چکیده
  اسحاق زایی ها از قبایل ابدالی بودند که در اطراف قندهار زندگی می کردند و همزمان با تثبیت حکومت قاجار و قدرت گرفتن محمود شاه، بر لاش و جوین مسلط شدند و شاه پسندخان توانست قلعه های لاش و جوین را بازسازی کند. سردار احمدخان اسحاق زایی همزمان با میرعلمخان حاکم قاینات، قدرت این خاندان را به اوج رساند. اگرچه او در جنگ قاجارها و افغان ها قلمروش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی روند ورود اسلام به شهرهای بخارا و سمرقند (41-132هـ .ق.)

سید شمس الدین نجمی؛ علیرضا رحیمی

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1394، صفحه 131-151

چکیده
  با تأملی در تاریخ دو شهر بخارا و سمرقند، می توان دریافت که این شهرها، همزمان با ایران قبل از اسلام، از بزرگترین شهرهای ایالت سغد (سغدیانای باستانی) در حوزه ی رود زرافشان (رودسغد) و منطقه ی ماوراءالنهر بوده اند. بدون تردید اهمیت این دو شهر، طی قرون متمادی قبل و بعد از اسلام به اعتبارِ قرارگرفتن آنها در محل برخورد شاهراه های مهم بازرگانی ...  بیشتر