موضوعات = فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم، تاریخ، جغرافیا و آموزش در گستره خراسان
تعداد مقالات: 12
5. ارائه راهبردهای جذب گردشگر خارجی در شهر مشهد با استفاده از مدل استراتژیک SOAR

دوره 15، شماره 3، بهار 1400، صفحه 119-156

10.22034/fakh.2021.273660.1449

سید مرتضی غیور باغبانی؛ معین حیدری اقدم؛ فائزه حامد همراهیان؛ منیره یگانه مفرد


8. تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند

دوره 14، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 7-32

10.22034/fakh.2020.221575.1390

محمدباقر آخوندی؛ فروزان شمسی


12. تأثیرات جنگ جهانی دوم در وضعیت اجتماعی- ‌اقتصادی خراسان

دوره 14، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 121-148

10.22034/fakh.2021.219834.1400

هادی وکیلی؛ شادی حاجی زاده سعدآباد؛ نازنین حاجی زاده سعدآباد