مقاله پژوهشی آموزش و فرهنگ
روند شکل‌گیری دانشسراهای مقدماتی بیرجند و نحوه مدیریت آن‌ها

احمدرضا اکبری

دوره 17، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.412170.1629

چکیده
  دوران حکومت قاجار و پهلوی فصل جدیدی در عرصه تعلیم‌وتربیت است. دورانی که متولیان فرهنگ و ادب، با توجه به نیازها و ضرورت‌ها، چارچوب رسمی تربیت‌معلم و تألیف محتوا را ترسیم کردند. در این دوران، دو بار سیستم نظام آموزشی تغییر می‌کند و به دنبال آن، محتوای آموزشی مراکز تربیت‌معلم نیز عوض می‌شود و انواع مختلف دانشسرا در ایران شکل می‌گیرد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحلیل شاخص های موثر بر جذب گردشگر در ورزش های کویری شهرستان فردوس

محمد مهدی پزنده؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصرالله محمدی

دوره 17، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 37-68

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.393250.1606

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی در منطقه کویری فردوس است. گردشگری و همچنین فعالیت‌های ورزشی­ـ تفریحی باعث ارتقای سفر و تعامل با افراد دیگر و صمیمیت با محیط می‌شود. معرفی رویدادهای ورزشی و مشارکت شرکت‌کنندگان داخلی و بین‌المللی می‌تواند به درآمد کشور کمک قابل‌توجهی کند که به آن کمتر توجه شده است. روش تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی روستایی
شاخص های مؤثر توسعه گردشگری روستایی با رویکرد جامع (مورد مطالعه: روستاهای خراسان رضوی)

احمد حجاریان

دوره 17، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 69-102

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.393603.1607

چکیده
  از گردشگری روستایی می‌توان به­عنوان شاهراه کلیدی در بهره­برداری محیطی و آینده­پژوهی سرزمینی و محلی یاد کرد. نوشتار حاضر با علم به جایگاه این مهم در آینده اقتصاد کشورمان و با تأثیر از مطالعات جهانی صورت­گرفته و همچنین تأثیر از نقش کم‌رنگ مطالعات گردشگری روستایی، به ­بررسی این مهم پرداخته است؛ بنابراین هدف از این مطالعه شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دولتی
طراحی مدل حمایت‌گری اجتماعی کودکان فقیر تحت پوشش سازمان‌های حمایتی (مورد مطالعه: کمیته امداد امام‌خمینی (ره) استان خراسان رضوی)

رضا زارع؛ محمد صفری

دوره 17، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 103-136

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.395274.1608

چکیده
  فقر کودکان مفهومی چندبُعدی است که دولت­ها به­تنهایی و با اتکا به شیوه­های سنتی فقرزدایی صــرف بودجـه­های هنگفت، قادر به ازبین­بردن آن نیستند، بنابراین باید ظرفیت­هــای جامعــه مدنی در تدویـن، اجـرا و عملیاتـی­کـردن یـک برنامـه جامـع مبـارزه بـا فقـر کودکان بـه کار گرفته شود؛ بنابراین هـدف از این پژوهش، طراحی مدل حمایت­گری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم اجتماعی
الگوها و جریانهای مهاجرتی شهر مشهد طی دو دهه (۱۳7۵-1395 ش)

سعیده شهبازین

دوره 17، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 137-174

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.401062.1615

چکیده
  روند سریع و روبه­رشد مهاجرت، موجب شهرنشینی گسترده و تغییراتی بنیادی در الگوی سکونت شده است. مهاجرت گسترده با برهم­زدن تعادل جمعیتی، موجب فشار بر منابع مناطق می­شود که به­منظور جلوگیری از این فشار، شناخت الگوهای مهاجرت حاکم بر آن مناطق می­تواند نقش بسزایی در مدیریت مهاجرت داشته ­باشد. این مطالعه با استفاده از تحلیل ثانویه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی روستایی
ارزیابی کیفیت و عوامل ارتقاء دهنده آموزش در آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان خراسان جنوبی

ملیحه فلکی

دوره 17، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 175-206

https://doi.org/10.22034/fakh.2024.408334.1621

چکیده
  امروزه کیفیت­گرایی به­عنوان یکی از مسائل مهم در تمامی سازمان­ها، به­ویژه مؤسسات آموزشی مطرح است که باتوجه­به پیشرفت تکنولوژی­های نوین و روزآمد و نیازهای مخاطبین می­بایست، به طور دائم مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر به­منظور ­ارزیابی کیفیت آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان خراسان ...  بیشتر