مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
شناسایی پیشران‌های مؤثر در وضعیت آینده مشاغل سبز در شهر بیرجند با رویکرد آینده‌نگاری

محمد اسکندری ثانی؛ جواد محمد ابادی

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 9-46

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.397937.1612

چکیده
  در حال حاضر، کارگزاران توسعه محلی، ملی و بین‌المللی مختلف، راهبرد‌های توسعه محلی متفاوتی را در پاسخ به چالش‌های زیست‌محیطی انتخاب کرده‌اند. یکی از راهبردها سبزکردن اقتصاد از طریق توسعه مشاغل سبز است؛ مشاغلی که با کاهش مصرف انرژی و مواد خام، محدودکردن تولید گازهای گلخانه‌ای‌، به­حداقل­رساندن پسماند، آلودگی، حفاظت و احیای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه منابع انسانی
نقش میانجی کیفیت زندگی کاری در رابطه با نگرش مذهبی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی)

سید مصطفی جوادی؛ نازمحمد اونق؛ علیرضا قربانی

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 47-86

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.355341.1564

چکیده
  مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان یکی از مهم­ترین چالش‌های سازمانی محسوب می‌شود. هدف این مطالعه بررسی مسئولیت­پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی با درنظرگرفتن نقش نگرش مذهبی و کیفیت زندگی کاری است. پژوهش با رویکرد کمی و روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی کارکنان علمی و اداری دانشگاه پیام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت آموزشی
نقش هم‌آفرینی در یادگیری سازمانی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه بیرجند

فاطمه طاهرپور؛ فاطمه ناصری

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 87-118

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.381199.1594

چکیده
  یادگیری سازمانی از ملزومات سازمان­های مدرن برای رویارویی با تغییرات فزاینده و پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی است. تحقق معنادار یادگیری سازمانی وابسته به حضور برخی متغیرها در جهت تسهیل و گسترش آن است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین هم­آفرینی و یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت‌علمی دانشگاه بیرجند انجام‌گرفته است. ...  بیشتر

مقاله ترویجی برنامه ریزی شهری
رتبه‌بندی ظرفیت‌های ایجاد رونق اقتصادی در منطقه ۹ آمایش سرزمین

محمد غفاری فرد؛ محسن زنگنه؛ عبدالبصیر قادری

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 119-152

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.370634.1580

چکیده
  مناطق یکی از بخش‌های مهم جهت رشد اقتصادی و تولید یک کشور به شمار می‌آید. ارزش‌افزوده بخش‌های مهم اقتصادی نشان‌دهنده بهره‌گیری متناسب از منابع انسانی و طبیعی متناسب به هر منطقه است. امروزه رشد اقتصادی مناطق یک بحث کلیدی و مهم برای دولت و جامعه محسوب می‌شود. رشد اقتصادی یک منطقه دربرگیرنده رشد همه‌جانبه در تمام بخش‌های موجود در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا
شناسایی و تحلیل پیشران‌های فرهنگی مؤثر در توسعه استان خراسان جنوبی با تأکید بر مؤلفه‌های فرهنگ عمومی

وحید کیانی؛ جواد میکانیکی؛ امین فنودی

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 153-196

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.377678.1586

چکیده
  پیشرفت و توسعه، حاصل یک نگرش خاص به عالم است و بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشرفت و ترقی ممکن نیست و این نگرش خاص بیانگر لزوم وجود یک «فرهنگ مناسب» برای توسعه است؛ بنابراین عامل فرهنگ از جایگاه ویژه‌ای در توسعه برخوردار است و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آن، تمام برنامه‌های توسعه را با ناکامی مواجه خواهد ساخت؛ از این‌رو، مهم‌ترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات و علوم انسانی
بررسی عوامل مؤثر گرایش به گزینش نام‌های ملّی در کودکان در دو دهۀ اخیر از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی در شهر بیرجند

کبری نیکوروش؛ سیدمحمدحسین قریشی؛ حسن امامی

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، صفحه 197-233

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.380729.1593

چکیده
  این مقاله جهت بررسی گرایش نام‌گذاری از مذهبی (عربی) به ملی (ایرانی) در سه دهه اخیر در شهر بیرجند تهیه شده است. عوامل متفاوتی همچون اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی، آگاهی افراد از کارکرد اجتماعی­­- فرهنگی نام، ... می‌تواند نقش بسزایی در این گرایش داشته باشد و باعث تغییر نگرش والدین و خانواده‌ها شود؛ به­گونه‌ای­که انتخاب نام که ...  بیشتر