تعداد مقالات: 165

3. موقوفات بشرویه، پرتوی از باورهای دینی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 7-28

محمد حسن الهی زاده؛ ابوالقاسم عارف نژاد؛ رضا عدالتی


5. بررسی رابطه میان بهزیستی درونی با معیارهای انتخاب همسر جوانان گناباد

دوره 10، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 7-20

اقدس اصغری؛ فاطمه ترابی دلوی؛ ملیحه صالحی


8. اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی برتعلل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه روستای دهک شهرستان نهبندان

دوره 9، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 7-26

مرضیه ارغوانی؛ امیر قمرانی؛ سمانه سادات جعفر طباطبائی


9. سنجش سرمایه اجتماعی در محلات شهر مشهد (مطالعه موردی محلات منطقه3)‏

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 7-30

محسن انصاری ارجمند؛ سید مصطفی حسینی؛ گلشن کاویان پور


10. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه بیرجند

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 7-38

محمدباقر آخوندی؛ مریم محلاتیان بابکی


11. بررسی وضعیت اعتماد سازمانی در بین دبیران مقطع اول متوسطه آموزش و پرورش شهر بیرجند

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 7-22

محمد آخوندی؛ هادی پورشافعی؛ علی عسگری


12. بررسی کیفیت روابط متقابل در شبکه ی روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 7-31

بی بی اقدس اصغری؛ مریم اسکافی نوغابی؛ حسین کاردان مقدم


16. رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بیرجند

دوره 12، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 7-24

علی زارع مقدم؛ سمیه محمدی مقدم


18. دغدغه های اجتماعی و اقتصادی زنان پس از طلاق و عوامل مرتبط با آن ؛ مورد مطالعه: شهر سبزوار

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 7-31

مریم مصطفوی؛ اعظم مهدوی پور؛ شفیعه قدرتی


19. رابطه سرمایه اجتماعی با ارتقای سلامت شهروندان شهر مشهد

دوره 13، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 7-34

10.22034/fakh.2019.91300

پژمان ابراهیمی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ علیرضا افشانی


20. مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 7-44

10.22034/fakh.2019.190400.1337

پژمان ابراهیمی؛ علیرضا افشانی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ مهدی کرمانی


23. تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند

دوره 14، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 7-32

10.22034/fakh.2020.221575.1390

محمدباقر آخوندی؛ فروزان شمسی


24. گونه‌شناسی الگوهای معاصر مسکن روستایی و ارتباط آن با اقلیم (مطالعه موردی: روستای کَنگ مشهد)

دوره 15، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 7-30

10.22034/fakh.2021.226541.1398

فرزانه بی مکر؛ رضا میرزایی؛ سید مهدی مداحی؛ احمد حیدری