مقاله پژوهشی
تأثیر سرمایه های انسانی، معنوی و روان شناختی بر تعالی سازمانی

زهرا رجائی؛ سید علی بنی هاشمی؛ فرشته خنگی

دوره 16، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.301048.1494

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت سرمایه­های انسانی، معنوی و روان­شناختی از منظر قرآن و نقش آن در تعالی سازمان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی­ـ تحلیلی و همبستگی است. در این پژوهش از پرسش­نامه محقق­ساخته استفاده شده­است. این پرسشنامه حاوی سؤالات جمعیت­شناختی، سؤالات مربوط به تعالی سازمانی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نشاط اجتماعی و عوامل مؤثر برآن (مورد مطالعه: شهر بیرجند)

لیلا طالب زاده شوشتری؛ سمیه مزگی نژاد

دوره 16، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 33-60

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.267188.1445

چکیده
  نشاط اجتماعی یکی از مهم­ترین عوامل تعیین‌کننده در زندگی انسان‌هاست که نتایج مثبتی هم برای فرد و هم برای جامعه به دنبال دارد. هدف این مطالعه، بررسی نشاط اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهروندان شهر بیرجند است. به روش زمینه‌یابی، 400 نفر از شهروندان بالای 15 سال شهر بیرجند به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دال مرکزی در گفتمان سربداران خراسان؛ تحلیل گفتمان نامه شیخ حسن جوری به امیر محمّدبیک (بر پایه نظریه لاک‌لائو و موفه)

حامد نوروزی

دوره 16، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 61-86

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.291191.1474

چکیده
  نهضت سربداران خراسان (737هـ. ق.­ـ 783هـ. ق.) مهم­ترین نهضت آزادی­بخش ایران در قرن هشتم است. تزلزل و ناپایداری این دولت مستعجل و فراز و فرودهای ایدئولوژیک آن سؤال‌های بزرگی را پیش روی محققان قرار داده­است. گفتمان این نهضت، مانند همه گفتمان­های سیاسی­ـ اجتماعی، دارای دو مرحله غیرِمستقر (پیش از استقرار حکومت) و مستقر (پس از استقرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش آموزش های درون سازمانی در ارتقای فرهنگ سازمان مبتنی بر الگوی اسلامی در کارکنان استانداری خراسان شمالی

محمد بابازاده؛ مریم حافظیان

دوره 16، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 87-116

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.297459.1485

چکیده
  در عصر جدید سازمان­ها برای رسیدن به تعالی سازمانی و داشتن یک فرهنگ سازمانی پویا و بالنده، مبتنی بر ارزش‎های حاکم بر آن جامعه به گزینه­ای به نام آموزش روی آورد­ه­اند. از آنجا که در کشور ما ایران، نظام جمهوری اسلامی حاکم است و لازم است فرهنگ سازمانی مبتنی بر الگوهای اسلامی (نه فقط شعاری؛ بلکه به­صورت عملی) در سازمان ها و نهادها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوارها (مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری مشهد)

سید کمال الدین حسینی؛ مسعود ایمانیان؛ صادق حاتمی

دوره 16، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 117-146

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.230032.1402

چکیده
  این مقاله پژوهشی، برگرفته از طرح پژوهشی نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوار در منطقه 6 شهرداری مشهد ­است و جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ساکن در این منطقه در سال 1394 تشکیل می­دهند. روش پژوهش، پیمایشی­ـ توصیفی و واحد تحلیل خرد (فرد) است. روش نمونه­گیری نیز طبقه­ای متناسب با استفاده از نقشه و فهرست خانوارها در بلوک­ها و خوشه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت ساکنان حاشیه شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین

علی عاقل؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ ابوالقاسم حیدرآبادی

دوره 16، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 147-176

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.289774.1472

چکیده
  احساس امنیت، یکی از ابعاد اساسی مفهوم امنیت در معنای کلی آن است. درواقع زمانی که فرد احساس کند در جامعه و تعاملات اجتماعی خطری جان، مال یا سلامتی وی را مورد تهدید و تعرض قرار نمی­دهد، می­توان گفت فرد دارای احساس امنیت است. احساس امنیت یکی از نیازهای مبرم بشر است؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه ‌فرهنگی و ابعاد ...  بیشتر