مقاله پژوهشی جغرافیا
شناسایی مؤلفه‌های کالبدی مؤثر در بهبود احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان معلم و پاسداران شهر بیرجند)

محمد اسکندری ثانی؛ سحر سفالگر

دوره 16، شماره 4 ، شهریور 1401، صفحه 7-40

https://doi.org/10.22034/fakh.2022.322520.1529

چکیده
  کیفیت مؤلفه ­های کالبدی سازنده فضای شهری و ارتباط آن با احساس امنیت، فراهم­ کننده موجبات سرزندگی در فضای شهری است. این مقاله با هدف شناسایی مؤلفه­های کالبدی و تحلیل شدت تأثیر هر کدام بر کیفیت احساس امنیت در خیابان معلم و پاسداران شهر بیرجند انجام گرفته است. شاخص­های کالبدی فضای شهری مطلوب که در احساس امنیت شهروندان تأثیرگذار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تاریخ ایران
روایت اسنادی فعالیتهای تجارتخانه ارباب جمشید جمشیدیان در حوزه املاک نمونه‌پژوهی: روستاهای سلامی و سده (1267ـ1351ق./1230ـ1311ش.)

فواد پورآرین؛ الهام ملک زاده؛ کاظم میقانی؛ محمد بقائی شیره‌جینی

دوره 16، شماره 4 ، شهریور 1401، صفحه 41-76

https://doi.org/10.22034/fakh.2022.321079.1528

چکیده
  جمشید جمشیدیان (ارباب­جمشید)، اولین نماینده‌ زرتشتیان در مجلس شورای ملی، تاجر و صراف بزرگ اواخر قاجار بود. وی کار خود را با کارگری در بزازی شروع کرد و به‌تدریج صراف بزرگ و ثروتمند عصر خود شد. تجارتخانه جمشیدیان در اکثر شهرهای بزرگ ایران و کشورهای مختلف شعبه داشت. به‌دلیل وسعت فعالیت صرافی جمشیدیان، به بانک جمشیدی هم مشهور بود. جمشیدیان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی باستان شناسی
بررسی و تحلیل نقوش سنگ‌نگاره‌های مجموعه باستانی کال‌سیر، سیرخردو و مهدوا؛ شهرستان طرقبه شاندیز در شمال شرق ایران

مهدی دهمرده پهلوان؛ حسن باصفا؛ بهاره مقدم؛ علی کریمی کیا

دوره 16، شماره 4 ، شهریور 1401، صفحه 67-104

https://doi.org/10.22034/fakh.2022.317636.1521

چکیده
  سنگ ­نگاره­ ها از نخستین هنرهای بشری برای تجلی عواطف و دیده‌های خود از محیط پیرامون بوده است. در ایران، شواهد هنر صخره‌ای را می‌توان در اغلب مناطق کوهستانی مشاهده کرد. این پژوهش به بررسی و مطالعه مجموعه سنگ ­نگاره‌های باستانی کال‌سیر، سیرخردو و مهدوا پرداخته است. این سنگ­نگاره‌های نویافته در شهرستان طرقبه شاندیز در استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی
نقش سبک زندگی مدرن در آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر بیرجند

لیلا شجاعی؛ نبی اله ایدر؛ ناصر حجازی

دوره 16، شماره 4 ، شهریور 1401، صفحه 105-140

https://doi.org/10.22034/fakh.2022.332596.1538

چکیده
  در جوامع کنونی به علت گسترش فناوری اطلاعات، تنوع روزافزون کالاها و تفاوت تجارب نسل فعلی از نسل پیشین، شاهد ظهور سبک‌های زندگی جدید یا به ‌اصطلاح مدرن در جامعه هستیم که می‌تواند به دلیل عدم همخوانی با ارزش‌ها و هنجارهای اسلامیِ جامعه ایران منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی در بین قشر نوجوان شود. هدف این مقاله بررسی رابطه سبک زندگی مدرن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی
نقش میانجی عزت‌نفس سازمانی در رابطه بین سایش اجتماعی و سکوت سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند

فاطمه طاهرپور؛ حسین فلاحی

دوره 16، شماره 4 ، شهریور 1401، صفحه 141-164

https://doi.org/10.22034/fakh.2022.319574.1524

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی عزت­نفس سازمانی در رابطه­ بین سایش اجتماعی و سکوت سازمانی انجام گرفت. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی­ـ همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 98ـ97 به تعداد 323 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 175 نفر برآورد شد و گزینش آنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تاریخ ایران
بررسی کارکردهای تجارتخانه‌های مشهد در عصر پهلوی با تکیه بر کارکردهای فرهنگی آن‌ها

فائزه فاطمی؛ زهرا علیزاده بیرجندی؛ مجتبی خلیفه

دوره 16، شماره 4 ، شهریور 1401، صفحه 165-192

https://doi.org/10.22034/fakh.2022.336759.1544

چکیده
  یکی از موضوعات مهم شایان توجه در مطالعات تاریخ محلی خراسان، پژوهش در باب تاریخ اقتصادی خراسان است. با توجه به اهمیت این‌گونه پژوهش‌ها، مقاله حاضر به بررسی تجارتخانه‌های مشهد در عصر پهلوی اختصاص دارد. بر اساس اهداف پژوهش در این مقاله فعالیت‌های تجاری تجارتخانه‌های مشهد و کارکردهای مختلف تجار و نیز تبیین کارکردهای فرهنگی تجارتخانه­های ...  بیشتر