مقاله پژوهشی
تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند

محمدباقر آخوندی؛ فروزان شمسی

دوره 14، شماره 4 ، شهریور 1399، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.221575.1390

چکیده
  امروزه اهمیت احساس امنیت در پیشرفت جوامع بشری تا بدان‌جاست که لازمه‌ی داشتن جامعه‌ای سالم محسوب می‌شود. تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند، موضوع این تحلیل می‌باشد که با هدف سنجش احساس امنیت (جانی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، اجتماعی، سیاسی) شهروندان بیرجندی صورت گرفته ‌است. پرسش اصلی این می‌باشد که چرا در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر بر نوع انتخاب نمایش در مخاطبان تئاتر (مورد مطالعه: شهر مشهد)

مسعود تقی آبادی؛ حمید تقی آبادی

دوره 14، شماره 4 ، شهریور 1399، صفحه 33-66

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.222684.1393

چکیده
  این مقاله به مطالعه‌ مخاطبان تئاتر و عوامل مؤثر بر انتخاب آن در بین ایشان به روش پیمایشی می‌پردازد. جمعیت آماری مقاله، شامل کلیه‌ی افرادی است که در شش‌ماهه‌ دوم سال 1397 از سایت "مشهدگیشه" یا به‌صورت حضوری اقدام به تهیه‌ی بلیط نموده‌اند. نمونه­گیری نیز به روشی تصادفی ساده در میان پاسخ‌گویان انجام گردیده که با استفاده از فرمول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه رفتار کارآفرینانه کارکنان بر مزیت رقابتی و بهره‌وری (ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی)

ایمان صفائی؛ فاطمه ثارللهی

دوره 14، شماره 4 ، شهریور 1399، صفحه 67-86

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.217707.1387

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رفتار کارآفرینانه کارکنان بر مزیت رقابتی و بهره‌وری کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی است که با روش تحقیق از نوع توصیفی و از نوع هم‌بستگی انجام گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش، کلیه‌ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی به تعداد 255 نفر بود که تعداد 220 پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل جغرافیایی نتایج و نقشه‌های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (حوزه‌های انتخابیه: بیرجند، درمیان و خوسف)

وحید کیانی؛ محسن محجوب

دوره 14، شماره 4 ، شهریور 1399، صفحه 87-120

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.238791.1411

چکیده
  یکی از زیرشاخه‌های حوزه‌ مطالعات جغرافیای انتخابات، تحلیل جغرافیایی نتایج و ترسیم نقشه‌های انتخاباتی آن است. این مطالعات ضمن تشریح وضعیت پراکندگی آرای نامزدها،  احزاب و جناح‌های سیاسی، نقاط قوت و ضعف و ناتوانی و نیرومندی پایگاه‌های آن‌ها را در حوزه‌ها و مکان‌های جغرافیایی گوناگون نشان‌ می‌دهند. نقشه‌های یادشده که بر اساس ...  بیشتر

مقاله ترویجی
تأثیرات جنگ جهانی دوم در وضعیت اجتماعی- ‌اقتصادی خراسان

هادی وکیلی؛ شادی حاجی زاده سعدآباد؛ نازنین حاجی زاده سعدآباد

دوره 14، شماره 4 ، شهریور 1399، صفحه 121-148

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.219834.1400

چکیده
  هم‌زمان با آغاز جنگ جهانی دوم، ایران بی‌طرفی خود را در این جنگ اعلان کرد؛ اما دولت‌های متفق با بهانه‌ حضور جاسوسان آلمانی‌ در ایران، در شهریورماه 1320 به ایران وارد شدند. این جنگ همان‌گونه که در اروپا سبب تحولات و زیرورویی اوضاع اجتماعی و اقتصادی شده بود، به حوادث و دگرگونی‌هایی در ایران و بویژه در خراسان نیز منجر گردید. خراسان به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی بر نگرش‌های عاشوراپژوهی در آثار خاندان آیتی بیرجندی

محمد ولی پور

دوره 14، شماره 4 ، شهریور 1399، صفحه 149-170

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.248269.1423

چکیده
  واقعه‌ عاشورا در تاریخ اسلام ازجمله حوادث اثرگذاری است که کتب زیادی پیرامون آن نگاشته شده است. مطالعه و تحلیل آثار عاشورایی از جهات گوناگون در خور توجه است؛ یکی از موارد مهم، تحلیل نگرش‌ها و بررسی نوع گفتمان­های موجود در این آثار است. نویسندگان واقعه‌ طف در بیان چگونگی این حادثه و شرح احوال و شخصیت یاران امام‌حسین (ع) دیدگاه‌های ...  بیشتر