مقاله ترویجی
بازخوانی متن و تحلیل محتوای وقف‌نامه مدرسه علمیه حاج محمدرفیع طبس

محمد باقری؛ حمیدرضا ثنایی

دوره 14، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 7-33

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.233587.1406

چکیده
  وقف، سنت دیرپا و زنده اسلامی، از دیروز تا امروز با انگیزه‌های مختلف در سرزمین‌های اسلامی و بویژه ایران رواج داشته است. سابقه وقف در ایران دوره اسلامی به سده‌های نخستین هجری باز می‌گردد و غالباً به وقف مستغلات برای دو نهاد دینی و آموزشی مسجد و مدرسه اختصاص داشته است. در نیمه دوم سده 12 قمری حاج محمدرفیع پسر علی‌نقیدیهشکی بنای مدرسه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگرش زائرین آستان قدس رضوی نسبت به مردم مشهد با رویکرد توسعه گردشگری شهرهای مذهبی

میلاد پوررجبی؛ مجید فولادیان

دوره 14، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 35-64

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.229298.1401

چکیده
  گسترش گردشگری در مناطق مختلف سبب شده گردشگری به‌منزله بزرگ‌ترین صـنعت جهـان معرفـی شود. فضای مناسب گردشگری منجر به رشد اقتصاد منطقه و ناحیه‌ می‌شود و بازتولید آن بر سازوکارهای فرهنگـی و رفتارهای مردم در منطقه تأثیرگـذار اسـت. روش تحقیق این پژوهش پدیدارشناسی است. برای جمع‌آوری داده‌ها نمونه‌گیری از 37 مشارکت‌کننده که بین سنین ...  بیشتر

مقاله ترویجی
تحلیل رابطه خودکارآمدی و نشاط کاری با نقش میانجی امیدواری در معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند

حسین خسروی؛ هادی پورشافعی؛ فاطمه طاهرپور

دوره 14، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 65-82

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.205960.1370

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خودکارآمدی در نشاط­کاری با میانجی‌گری امیدواری معلمان انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی‌ همبستگی و جامعه آماری شامل معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 1396-1397 به تعداد 1500 نفر بودند که با استفاده از نمونه­گیری طبقه‌ای (برخورداری و جنسیت)، تعداد 306 نفر انتخاب گردید. برای سنجش متغیر خودکارآمدی ...  بیشتر

مقاله ترویجی
جایگاه خراسان بزرگ در تحولات مذهبی و هنری شرق در دوره اشکانیان

مریم ظهوریان؛ سامان فرزین

دوره 14، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 83-114

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.232412.1405

چکیده
  خراسان بزرگ در تمامی دوران­های تاریخی ایران، نقش مؤثری در تبادلات منطقه­ای شرق ایران داشته و در این زمینه، اطلاعات جامعی در اختیار پژوهشگران است. اما در این میان، پیرامون عملکرد منطقه خراسان در تاریخ اشکانی، به­دلیل از بین رفتن آثار و منابع تاریخی توسط ساسانیان و هم­چنین گذر زمان بسیار محدود می­باشد. بر این اساس، هدف از انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی بر سکه‌های ناصرالدین‌شاه قاجار ضرب شده در هرات با استفاده از تجزیه عنصری پیکسی

حسین کوهستانی اندرزی؛ زهره جوزی؛ زهرا نصراللهی؛ محمدامین سعادتمهر؛ مریم یاغی زهی؛ هانیه حسین نیا امیرکلایی

دوره 14، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 115-141

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.228601.1399

چکیده
  پس از مرگ ناگهانی یارمحمدخان ظهیرالدوله (1258-1267ق.)، به سال 1267ق.، هرج­ و مرج فراوانی در هرات پدید آمد. در دل این آشفتگی­ها، افراد زیادی تحت امر دولت ایران و خارج آن، به قدرت رسیدند و در نهایت دوست­محمدخان بارکزایی (1258-1280ق.) به سال 1279ق.، هرات را برای همیشه از ایران جدا ساخت. درخلال آشفتگی­های هرات (1267-1280ق.)، سکه­هایی نیز به نام ناصرالدین­شاه ...  بیشتر

مقاله ترویجی
وقف علمی و تأثیر آن در توسعه فرهنگی بیرجند

الهام ملک زاده؛ اکرم ناصری

دوره 14، شماره 3 ، خرداد 1399، صفحه 143-165

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.219809.1392

چکیده
  در میان گونه­های مختلف وقف، اعم از سنتی و مُدرن[1]، وقف علمی حائز پیشینه­ی درازدامنه­ با کارکردهای اجتماعی و فرهنگی است. مطالعات مربوط به تاریخ وقف و امور خیریه در بیرجند مبین وجود شواهد و مصادیق متعدد از اقدامات واقفان علمی در سطوح مختلف فرهنگی- اجتماعی است. مقاله حاضر با هدف بررسی گونه­ها و مصادیق مختلف وقف علمی در بیرجند با ...  بیشتر