مقاله پژوهشی
بررسی سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمانی با نقش میانجی خلاقیت سازمانی مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی

حاجیه رجبی فرجاد؛ طیبه سرگزی

دوره 14، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.209060.1374

چکیده
   سرمایه اجتماعی از آنجا که فرایند نوآوری، خلاقیت، یادگیری تیمی و ... را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را تسهیل می‌کند، مفهومی اساسی و بنیادی در درک نوآوری، خلاقیت و پویایی‌های سازمانی به‌شمار می‌آید. این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-پیمایشی است، در جهت تعیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمانی با نقش میانجی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی شاخص‌های سلامت اجتماعی زنان شهر فردوس

محمد حسن شربتیان

دوره 14، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 23-47

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.177733.1320

چکیده
  سلامت اجتماعی عبارت است از ارزیابی توانایی انجام مؤثر، کارآمدی عملکردها، مهارت­ها و نقش‌های اجتماعی فرد در جامعه تعریف می شود. هدف از نوشتار حاضر ارزیابی وضعیت سلامت اجتماعی زنان شهر فردوس بوده است. این تحقیق بر مبنای نظریه کییز و با روش‌ پیمایشی از نوع توصیفی انجام شده­، جامعه آماری آن را زنان20 تا 45 ساله شهر فردوس در سال 1395 تشکیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثرات تعاملات بین فرهنگی ساکنان و گردشگران مورد مطالعه: روستای چنشت در خراسان جنوبی

محمدعلی طالبی؛ جواد یوسفی؛ محمد براتی

دوره 14، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 49-74

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.199618.1356

چکیده
   آثار فرهنگـی و اجتمـاعی گردشـگری بخشی از مهم‌ترین ملاحظات توسعه گردشگری در هر منطقه بویژه در مناطق روستایی به شمار می‌رود. اثرگذاری و اثرپذیری فرهنگی در هر دو جامعه میزبان و میهمان گردشگری روستایی دارای اهمیت است که بسته به شـرایط اجتماعی، پذیرش یا رد آن متفاوت است. در پژوهش حاضر میزان تغییرات فرهنگی که تحت تأثیر حضور گردشگران ...  بیشتر

مقاله ترویجی
کارکردهای آموزشی موقوفه حاج‌عبدالعلی‌خان در شهر بیرجند

مرضیه فاریابی؛ مفید شاطری

دوره 14، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 75-93

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.212411.1382

چکیده
  وقف به­عنوان یکی از احکام الهی به واسطه حمایت در ایجاد نهادهای آموزشی و مدارس، پشتوانه­ای جهت شکوفایی و تقویت فرهنگ اسلامی بوده است. این سنت پسندیده به­عنوان یک منبع مستمر مالی و پشتوانه مردمی جهت تداوم و پابرجایی مراکز آموزشی برای تربیت طلاب و دانش پژوهان همه اقشار جامعه بوده است. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و برپایه اسناد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل ادراک شهروندان از پدیده سکونتگاه‏های غیررسمی و ساکنان آن مورد مطالعه: شهر مشهد

سیمین فرو غ زاده؛ ندا عیدگاهیان

دوره 14، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 95-124

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.203668.1363

چکیده
  این روزها اسکان غیررسمی به نمادی از فقر و آسیب­های اجتماعی بدل شده است. مقاله­ی حاضر با اتکا به رویکرد کیفی و با تحلیل مصاحبه­هایی با 25 شهروند مشهدی - که به روش نمونه‏گیری نظری برگزیده شده بودند-، انجام شده، در صدد واکاوی ادراک و تفسیر شهروندان مشهدی نسبت به سکونتگاه‏های غیررسمی و ساکنان این اجتماعات است. این تحلیل نشان داد ...  بیشتر

مقاله ترویجی
جایگاه مضامین عرفانی در کتاب تأملات کلامیه ملامحمدحسن هردنگی

اکرم ناصری

دوره 14، شماره 1 ، آذر 1398، صفحه 125-141

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.207884.1372

چکیده
  علم کلام یکی از علوم مهم اسلامی است که برای درک و فهم عقاید دین اسلام پدید آمده است. متکلمین در مناظرات و مباحث کلامی به منظور دفاع از عقاید خود و غلبه بر حریف، به دانش­ها، مهارت­ها و روش­های خاصی نیاز دارند. میان عرفان و علم کلام نیز پیوندی تنگاتنگ وجود دارد و برخی از متکلمان از قابلیت­های مضامین عرفانی برای دستیابی به اهداف ...  بیشتر