مقاله پژوهشی
بررسی رابطه‌ی‌ سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی در شهر بیرجند

محمدباقر آخوندی؛ فاطمه لک

دوره 13، شماره 4 ، شهریور 1398، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.207335.1371

چکیده
  رضایت زناشویی، مقوله­ای بسیار مهم و اساسی در پایداری خانواده است. افزایش نرخ بی‌سابقه طلاق  چندساله اخیر در شهر بیرجند، نشان‌دهنده نقاط ضعف درون خانواده‌ها و تغییرات در سبک زندگی زناشویی است. هدف این مطالعه پیمایشی، بررسی رابطه­ی سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر بیرجند در سال 1397 است و این سؤال در ذهن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در مناطق حاشیه نشین شهر مشهد

میلاد پوررجبی؛ علی اکبر مجدی

دوره 13، شماره 4 ، شهریور 1398، صفحه 35-60

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.193879.1346

چکیده
  حاشیه‌نشینی که ازجمله عوامل به وجود آورنده‌ شرایط قانون‌گریزی و برهم زننده امنیت کلان‌شهرها است، زاییده برنامه‌ریزی‌های نامناسب اقتصادی و اجتماعی است. هدف این مقاله، ارزیابی میزان قانون‌گریزی و تبیین برخی عوامل مؤثر بر آن در نواحی حاشیه نشین و حومه شهرستان مشهد است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن کلیه افراد حومه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کارکرد وقف علمی و رفاه اجتماعی در دارالایتام شادمهر

فاطمه رضایی مکی

دوره 13، شماره 4 ، شهریور 1398، صفحه 61-90

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.212060.1380

چکیده
  وقف به­عنوان یکی از راه­های حفظ اصل املاک شخصی و تخصیص عواید آن به مصارف مورد علاقه واقف در تاریخ ایران اهمیت زیادی داشته و در دوره­های مختلف مورد توجه بوده است. وقف دارالایتام و تعیین شرایطی برای تحصیل در علوم جدید برای افراد تحت سرپرستی آن، پدیده­ای مدرن به شمار می­آید. دارالایتام قهرمان شادمهر به­عنوان تنها نمونه از نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای رابطه تولید زعفـران، تعاون و یاریـگری در روستـاهای خراسان جنوبی

غلامعلی مرادی؛ اصغر محمدی؛ اسماعیل جهانبخش

دوره 13، شماره 4 ، شهریور 1398، صفحه 91-116

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.206689.1369

چکیده
  زعفران یکی از مهمترین رستنی­های ایران است که به دلیل کار دسته جمعی و ابعاد مشارکتی آن نقشی مهمی در افزایش تعاون و یاریگری داشته است، بر این اساس هدف این مقاله بررسی رابطه میان تولید زعفران و ایجاد و استمرار تعاونی­های سنتی در روستاهای خراسان جنوبی است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 82000 بهره­بردار کشاورز خراسان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه مدیریت استعداد و بهرهوری نیروی انسانی، با توجه به میانجیگری چابکی سازمانیِ کارکنان آموزش و پرورش

سمیه مزگی نژاد؛ هادی پورشافعی؛ زهرا بوشادی

دوره 13، شماره 4 ، شهریور 1398، صفحه 117-142

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.152455.1302

چکیده
  یکی از الزامات سازمان‌های نوین، بهره‌وری نیروی انسانی است که این مهم می‌تواند در پرتو مدیریت استعداد و چابکی سازمانی توسعه یابد. با درک این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت استعداد و بهره‌وری نیروی انسانی، با توجه به میانجی‌گری چابکی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش خراسان جنوبی انجام شده است. پژوهش حاضر که به روش پیمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
محمد ادیب، بنیان‌گذار اداره فرهنگ قاین

سید نورالله نصراللهی

دوره 13، شماره 4 ، شهریور 1398، صفحه 143-174

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.195531.1349

چکیده
  آموزش در هر جامعه‌ای چندین نقش کلیدی ایفا می‌کند از یک سو میراث فرهنگی را زنده نگه می‌دارد و سبب انتقال آن می‌شود از سوی دیگر می‌تواند عمل تغییر و تحول باشد. آموزش می‌تواند با گزینش و جهت دهی استعدادها برای آینده زمینه‌سازی کند. با توجه به نقش محوری آموزش، کسانی که در عرصه‌ی آموزشی و تحقق کارکردهای نظام آموزشی فعالیت می‌کنند، ...  بیشتر