مقاله پژوهشی
مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد

پژمان ابراهیمی؛ علیرضا افشانی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ مهدی کرمانی

دوره 13، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 7-44

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.190400.1337

چکیده
  چکیدهبرای ایجاد و گسترش سلامت در فضای جامعه، کاهش احساس انزوای اجتماعی ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان شهر مشهد انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از مجموعه نظریات دورکیم، تحلیل شبکه و رویکرد تنهایی است. روش این تحقیق مبتنی بر پیمایش از نوع توصیفی و همبستگی بوده و جمع آوری داده ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفی دو اقرابادین باقیمانده از قرن دوازدهم هجری (قرابادین کبیر و قرابادین صالحی)

ندا پورمحمود؛ مصطفی گوهری فخرآباد

دوره 13، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.168725.1313

چکیده
  چکیدهقرابادین یا اقراباذین، به کتاب ها و آثاری اطلاق می شود که اطلاعات مربوط به انواع داروهای مرکب، چگونگی تهیه، موارد استفاده و همچنین شیوه کاربرد آن ها را دربردارد. پزشکان و داروشناسان مسلمان در جریان نهضت ترجمه آثار داروشناسی سرزمین های دیگر بویژه یونان را به عربی ترجمه کردند و در طی قرن های بعد دانشمندان مسلمان نیز کتاب های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پژوهشی در نقوش پرده نماهای شهرستان سربیشه (روستاهای مختاران، چنشت و دهشیب)

سیده مهدیه شواکندی؛ حسین کوهستانی

دوره 13، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 63-88

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.188453.1335

چکیده
  چکیدههنرهای سنتی، تجلی زیبایی هایی نشأت گرفته از ذوق و سلیقه، باورها و اعتقادات مردمان مناطق مختلف و شاهدی استوار بر توجه آنها به دنیای هزاررنگ پیرامون  شان است. هنر سوزن دوزی نیز یکی از این هنرها است. در این میان، مردم شهرستان سربیشه با ترکیب عشق و صبوری، طرح های خیال پرور و چشم نواز خود در هنر سوزن دوزی را بر پرده هایی که زینت بخش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل مفهومی توانمندسازی زنان روستایی با استفاده از نظریه داده بنیان (مورد مطالعه: دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور)

اسداله عربخانی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ علیرضا کلدی

دوره 13، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 89-116

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.197529.1351

چکیده
  این مقاله ضمن بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی در دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی، به بررسی نقش این زنان در ارتباط با توسعه محلی می پردازد. در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی، مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهده و قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده گردیده و با روش گلوله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: سرپرستان هیأت‎های زیارتی شهر مشهد)

امیر غفوریان شاگردی؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ علی پورنگ؛ رمضان غلامی

دوره 13، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 117-152

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.195692.1350

چکیده
  آن هوشی را که متناسب با باورها، هنجارها و ارزش هایی که در فعالیت های روزمره بر عهده می گیریم و بر زندگی اجتماعی اثربخش است، هوش معنوی می نامند. اثربخشی یکی از مقولات مهم در زندگی فردی و اجتماعی و هوش معنوی از جمله عوامل مؤثر بر آن است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه تأثیر هوش معنوی سرپرستان بر اثربخشی گروهی هیأت‏های مذهبی زیارتی است. روش شناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی جایگاه سیاسی شیخ محمد باقر آیتی بیرجندی در منطقه قاینات

محمد ولی پور؛ حمید رضا وردی

دوره 13، شماره 3 ، خرداد 1398، صفحه 153-167

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.200097.1357

چکیده
  چکیده یکی از مقوله های در خور توجه در بررسی زندگی عالمان شیعی، ارزیابی حیات اجتماعی و مواضع سیاسی آنها است. شیخ محمدباقر آیتی از عالمان پرآوازه ای است که حیات علمی و آثار قلمی اش در عرصه مطالعات فرهنگ تشیع تاثیر گذار بوده است. علاوه بر جنبه های علمی، آیت الله محمدباقر گازاری در رخدادهای سیاسی زمانه اش مواضع خاصی اتخاذ کرده که مقاله ...  بیشتر