مقاله پژوهشی
رابطه سرمایه اجتماعی با ارتقای سلامت شهروندان شهر مشهد

پژمان ابراهیمی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ علیرضا افشانی

دوره 13، شماره 1 ، آذر 1397، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.91300

چکیده
  سلامت، به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی جوامع و حقوق جهانی بشر، از موارد مورد تأکید اکثر کشورهاست. یکی از عواملی که بر سلامت اعضای جامعه مؤثر است، سرمایه اجتماعی است. از این رو، هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت شهروندان جامعه ی مورد بررسی است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان سی سال و بالاتر شهر مشهد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازتاب مسلک های اخلاقی در تصوف خراسان

پیمان ابوالبشری؛ حسن صادقی سمرجانی

دوره 13، شماره 1 ، آذر 1397، صفحه 35-50

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.91302

چکیده
  تصوف در خراسان بزرگِ سده های پنجم و ششم توانست با تکیه بر آبشخورهای فکریِ ممتاز و متمایز از جنبش زهاد در عراق، سرآغاز تحولی عمیق در تاریخ معارفِ باطنیِ جهان اسلام و تولید مکتوبات صوفیانه شود. جایگاه ایالت خراسان و تنوع اقلیت های دینی، به شکوفایی تصوف در این سرزمین، کمک بزرگی کرد. شیوخ خراسانی با یاری گرفتن از مرام های کهنی هم چون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای نظام ارزشی زوج‌های عادی و متقاضی طلاق در شهرستان گناباد

بی بی اقدس اصغری

دوره 13، شماره 1 ، آذر 1397، صفحه 51-78

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.91303

چکیده
  همگام با تغییرات فنی و تکنولوژیکی جامعه، در عین حالی که ارزش های سنتی حوزه خانواده هنوز تا اندازه زیادی به قوت خود باقی اند اما ارزش های مدرن نیز آرام آرام و به تدریج در حال شکل گیری هستند. این ارزش ها وقتی بین زوجین متضاد و ناهمگون باشند در میزان رضایت زناشویی و پایداری خانواده اثر بسزایی دارند. نداشتن تفاهم اخلاقی، بخشی از علل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرات بازارچه مرزی باجگیران بر احساس امنیت اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی همجوار(مطالعه موردی: دهستان دولتخانه شهرستان قوچان)

حسن مومنی؛ ملیحه سلطان آبادی؛ حمید جلالیان

دوره 13، شماره 1 ، آذر 1397، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.91309

چکیده
  امنیت ابعاد مختلفی دارد، یک بُعد مهم و پر اهمیت آن، امنیت اجتماعی- اقتصادی است که به نگه داشت جوامع مرزنشین می انجامد. مرزها، ظرفیت تبادلات تجاری را به وجود می آورند که از ملزومات آن، ایجاد بازارچه های مرزی برای عرضه تولیدات است. هم اکنون در مناطق مرزی کشور، ۴۳ بازارچه وجود دارد. بازارچه مرزی باجگیران نیز جزو بازارچه های مرزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه سرمایه اجتماعی، فرهنگی و رسانه ها با میزان گرایش مردم به مصرف مواد غذایی محلی

مهرداد زیدی؛ حسین قدرتی؛ شفیعه قدرتی

دوره 13، شماره 1 ، آذر 1397، صفحه 99-128

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.91310

چکیده
  مصرف محلی یا گرایش به مصرف محصولات تولیدی خارج از روال متعارف تولید انبوه، باوجود وفوری و دسترسی راحت به کالاهای صنعتی، یک پدیده جدید درحوزه ی مطالعات مصرف می باشد. این پدیده می تواند دلایل متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی، مدیریتی و غیره داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی این پدیده با سرمایه های اجتماعی و فرهنگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت حضورپذیری عابرین پیاده در محلات شهر اسلامی (مورد مطالعه: محلات شهر مشهد)

الهه سادات موسوی سروینه باغی

دوره 13، شماره 1 ، آذر 1397، صفحه 129-156

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.91312

چکیده
   پیدایش مشکلات شهرنشینی و در نتیجه ی آن کاهش کیفیت زندگی شهروندان در بافت شهری، متخصصان امر را به سوی یافتن راهی مناسب، جهت تعدیل شرایط محیط زندگی انسان و ارتقای سطح کیفیت آن سوق داده است. در این میان، توجه به حضور فعال عابرین پیاده در فضاهای شهری یکی از راهکارهای مؤثر بر بهبود کیفیت فضاهای شهری به شمار می آید، بویژه آن که در ...  بیشتر