مقاله پژوهشی
بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان خواف

موسی افضلیان سلامی؛ مسعود زمانی مقدم؛ اسماعیل صالحی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 7-46

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.93144

چکیده
  لازمه تحقق توسعه همه جانبه و پایدار، توجه و تأکید بر مشارکت اجتماعی به عنوان ابزار و هدف توسعه است. با این دیدگاه، در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی در شهرستان خواف، با توجه به شرایط خاص آن، پرداخته شده است. این عوامل عبارت اند از: سن، مذهب، تحصیلات، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، عام گرایی، آینده گرایی، سنت گرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه میان شاخص های فرهنگ سیاسی با میزان مشارکت سیاسی در اسفراین

محمد حسن بهنام فر؛ فاطمه شاعری

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 47-74

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.93137

چکیده
  مشارکت سیاسی که از ضرورت های انکارناپذیر نظام های سیاسی در قرن حاضر به شمار می رود، تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد. یکی از این عوامل، فرهنگ و بویژه فرهنگ سیاسی است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه ی نقش شاخص های فرهنگ سیاسی بر میزان مشارکت سیاسی است. این پژوهش به روش پیمایش و با مطالعه بر روی 383 نفر از افراد بالای 25 سال ساکن در شهر اسفراین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر شهرنشینی بر رشد علم در خراسان از فتوحات اولیه تا امارت طاهریان

حسین شیرمحمدی باباشیخعلی؛ مرضیه شریفی؛ مصطفی پیرمرادیان

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 75-97

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.93146

چکیده
  اندیشمندان علوم اجتماعی سه معیشت عشیره ای، روستایی و شهری را از هم متمایز کرده و به تحقیق در خصوص خلقیات اختصاصی هر سه، دست زده اند. به بیان دیگر، هر انسانی با توجه به نیازهایی که در شیوه ی معیشتی او ایجاب می کند، به چاره جویی برخواسته و به رفع نیازهای خود می کوشد و نیاز به علم از این قاعده پیروی می کند و محققین برآنند که شیوه ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جایگاه مهمان و مهمان نوازی در معماری خانه های مشهد (بررسی تطبیقی چند خانه ی دوران پهلوی و واحدهایی از مجتمع مسکونی آرمس در مشهد)

فاطمه فیروزی؛ ربابه علیپور

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 99-126

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.93139

چکیده
  در گذشته محل مهمان و مهمان داری خانه  بوده است. با بررسی ساختار کالبد و فضای خانه های سنتی می توان به ارزش مهمان و سنت مهمان نوازی در فرهنگ ایرانیان پی برد. امروزه تغییر سبک زندگی باعث کاهش رواج مهمان پذیری و مهمان داری داخل خانه شده؛ اما نمی توان نقش تغییرهای کیفی و کمی کالبدی خانه ها و همچنین انعطاف  ناپذیری فضاها را در دامن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی، بر کاهش تعارض های والد - فرزند در دانش آموزان شهرستان شیروان

محمد کرمی؛ شهرام محمدخانی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 127-151

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.93119

چکیده
  یکی از مؤلفه های کارآیی خانواده، پرورش صحیح فرزندان و برقراری ارتباط مؤثر بین اعضای خانواده است. کیفیت روابط خانوادگی تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت روابط صمیمانه فرزندان با دیگران دارد. گاهی والدین هنگام پرورش فرزندان با نافرمانی آنان و مخالفت با خواسته های خود مواجه می شوند که این امر موجب تعارض بین آنها می گردد. از این رو این سؤال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش پیش بینی کننده ی امید به زندگی در رضایت از زندگی زناشویی زنان شهر بیرجند

سمیه گلکاری؛ هادی پورشافعی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 153-175

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.93130

چکیده
  رضایت زناشویی یکی از عوامل مهم زندگی است که موجب آرامش زوجین شده و فقدان آن در بسیاری از زمینه ها، منجر به ایجاد مشکل، اختلاف و در مواردی هم طلاق می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کننده ی امید به زندگی در رضایت از زندگی زناشویی زنان شهر بیرجند انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است و جامعه ی آماری آن  را کلیه ی ...  بیشتر