نقش زنان در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای خراشاد شهرستان بیرجند)

مهدیه خراشادی زاده؛ مرتضی اسماعیل نژاد

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 7-27

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.143965

چکیده
  زنان روستایی، عامل بسیار مهمی در تحقق توسعه ی پایدار می باشند. رسیدن به توسعه ای برابر و پایدار در جامعه بدون در نظر داشتن زنان روستایی کشور، امری دست نیافتنی خواهد بود. حضور زنان در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی جهت گسترش مشارکت آنان، بویژه در زمینه های اقتصادی، شرطی لازم برای توسعه ی پایدار است. در این راستا هدف این مقاله، ...  بیشتر

تاریخ ایران
قاینات و بازی بزرگ: دو ساختار یک کارگزار

سمیه حمیدی؛ مسلم خسروی زارگز

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 29-59

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.143966

چکیده
  خاندان علم از گذشته دور موقعیت ویژه ای در شرق ایران داشته که با به قدرت رسیدن حکومت قاجاریه جایگاه آنان به عنوان یک حکومت محلی تثبیت و تحکیم گردیده است. در این دوره علی رغم وجود کشاکش قدرت میان دو ابرقدرت آن دوره یعنی انگلستان و روسیه، جریان داشتن مسأله شرق (بازی بزرگ) و کشمکش برخی حکام محلی با دولت قاجار، خاندان خزیمه نه تنها بقا می ...  بیشتر

فرش
حاشیه در فرش ریزه ماهی شهرستان بیرجند

الیاس صفاران؛ فاطمه عاملی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 60-84

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.143967

چکیده
  صنعت بافت فرش در شهرستان بیرجند به گذشته ای دور باز می گردد. طرح های اصیل و متنوعی در منطقه برای بافت فرش به کار می رود از جمله طرح موسوم به ریزه ماهی که از نقوش پرکاربرد شهرستان محسوب می شود به نحوی که درصد بالایی از صادرات را به خود اختصاص می دهد. فرش ریزه ماهی، متشکل از دو بخش حاشیه و متن است. متن فرش ریزه ماهی شهرستان به اشکال متفاوت ...  بیشتر

زبان انگلیسی و زبان شناسی
بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی مطالعه موردی: دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند

حمیده محمدی؛ جلیل اله فاروقی هندوالان؛ علی علیزاده

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.144457

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی است. نگارندگان پس از شرح مختصری در مورد پیشینه ی نظری موجود، گزارشی از شواهد تجربی مرتبط با تحقیق حاضر ارائه می دهند. روش پژوهش صورت گرفته، کمی و توصیفی، از نوع پیمایشی است. در این روش، نتایج بر پایه ی تحلیل آماری پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS و ...  بیشتر

ادبیات و علوم انسانی
خراسان در شاهنامه

فاطمه مسیح فر؛ جواد هروی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 101-136

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.144463

چکیده
  خراسان بزرگ از پیشینه تاریخی کهنی در تاریخ ایران برخوردار است و با مطالعه در منابع نوشته شده در خصوص این سرزمین در تاریخ قبل و بعد از اسلام، می توان به جایگاه و اهمیت ویژه این سرزمین در تاریخ ایران و ملل همجوار پی برد. یکی از این منابع، شاهنامه فردوسی است. با بررسی این اثر عظیم، چگونگی اوضاع خراسان در ازمنه قدیم را درخواهیم یافت و قدمت ...  بیشتر

تاریخ ایران
مهاجرت قبایل عرب به خراسان و پیامدهای فرهنگی آن

حسین مفتخری؛ محمود نیکو؛ مسعود بهرامیان

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 137-164

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.144464

چکیده
  خراسان در عصر فتوحات یکی از کانون های مورد توجه عرب ها بود. ویژگی هایی نظیر موقعیت جغرافیای - اقلیمی خراسان، انگیزه های اقتصادی و کسب غنائم، زیاده خواهی های خلفای اموی و دوری از مرکز خلافت قبایل فراوانی مانند تمیم، ازد، بکر بن وائل و عبدالقیس را به این ایالت کشاند. این مهاجرت ها از زمان فتح این سرزمین شروع و در زمان خلافت امویان روند ...  بیشتر

ادبیات و علوم انسانی
لحن حماسی در اشعار آیینی محمد بن حسام خوسفی

مرادعلی واعظی؛ سیده طیبه مدنی ایوری

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 165-202

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.144468

چکیده
  در این مقاله لحن حماسی ابن حسام شاعر معتقد قرن نهم هجری و معاصر عهد تیموریان بررسی می شود. در این راستا و با توجه به پیشینه ی هنری ابن حسام در سرودن نخستین حماسه ی دینی ایران زمین؛ ابتدا تعاریفی از لحن در دو حوزه موسیقی و ادبیات به دست داده شد. سپس تعاریفی کلی از آیین و شعر آیینی آورده شد. سرانجام با آوردن شواهدی از شعر این شاعر دلداده ...  بیشتر