ادبیات و علوم انسانی
کتابخانه های هرات عهد تیموری و نقش آن در شکوفایی و ارتقاء علم و دانش

محسن پرویش؛ عبدالرفیع رحیمی

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1392، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154526

چکیده
  دوران زمامداری جانشینان تیمور (807-911 ق.) را باید دوران اوج و شکوه کتابخانه ها دانست. یکی از مراکز آموزشی دوره تیموریان، کتابخانه ها بودند که در این دوره از رونق فراوانی برخوردار بودند. از آن جا که کتاب و ایجاد کتابخانه قبل از اختراع چاپ به رواج خط و هنر خوشنویسی بستگی تام داشت، بنابراین هر وقت که از طرف سران و زعمای حکومت و مردم اقبال و ...  بیشتر

تاریخ اسلام
جایگاه اجوبه‌های علمای بیرجند در مطالعات تاریخ محلی

زهرا علیزاده بیرجندی؛ سمیرا عباسلو؛ محمدحسن الهی زاه

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1392، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.154619

چکیده
  در میان آثار قلمی و تألیفات علمای بیرجند، رساله ها و کتبی با نام اجوبه به چشم می خورد. اجوبه های علمای بیرجند، که مشتمل بر سؤالات شرعی، حقوقی، قضایی، اقتصادی و مباحث اجتماعی و هم چنین پاسخ هایی است که علما به این سؤالات داده اند این اجوبه ها از جنبه های گوناگون حائز اهمیت می باشند. علاوه بر اهمیت اجوبه ها به عنوان میراث فرهنگ دینی، این ...  بیشتر

باستان شناسی
گزارشی از بررسی باستان شناسی و نویافته های آثار تاریخی شهرستان بشرویه

بهرام عنانی؛ مصطفی شریفی

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1392، صفحه 53-80

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.154620

چکیده
  شهرستان بشرویه در شمال غربی استان خراسان جنوبی قرار دارد که از نظر موقعیّت طبیعی، شمال و جنوب آن  را به ترتیب کویر نمک و کویر لوت، شرق آن تپه‌های شنی و تل‌های ریگ روان و غرب آن  را کوهستان‌های شتری در بر گرفته است. برای اوّلین ‌بار تاریخ ‌نویسان و سفرنامه نویسانی همچون مقدسی و ناصر‌خسرو در قرون 4 و 5 قمری به این حوزه اشاراتی نموده ...  بیشتر

هنر
تحلیل مردم شناختی هنر فرت بافی مطالعه موردی: تربت جام

محمدصادق فربد؛ عالیه رضاییان

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1392، صفحه 81-114

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154662

چکیده
  هنر بافتن در تربت جام با نام «فرت بافی» یا «بافت پارچه» با نقوش متفاوت و ساده روستایی - متعلق به آن دیار- شناخته می شود. فرت بافی گرچه مانند ابریشم یا حریربافی یزد، بردبافی نیشابور و گلیمچه بافی گیلان شهرت ملی ندارد؛ اما در این منطقه کاملاً شناخته شده است و از جمله مشاغل خانگی به شمار می آید که نقش پررنگی در ایجاد اشتغال زنان ...  بیشتر

تاریخ اسلام
بررسی تطبیقی اوضاع اقتصادی- اجتماعی شهرهای نیشابور و تربت جام در دوره تیموریان

راضیه فرستاده؛ زهرا شبانی ثانی

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1392، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154663

چکیده
  تیمورگورکانی و فرزندانش به آبادانی شهرها اهمیت می دادند و به خلق آثار ماندگار و باشکوه بسیاری  پرداختند. در حالی که توجه تیموریان به عمران برخی از شهرها نسبتاً خوب بود، اما در نواحی دیگر به اندازه کافی در این خصوص رسیدگی نمی شد. پس از مرگ تیمور، تاخت و تازهای امیرزاده گان و ترکان قراقویونلو و آق قویونلو ثبات سیاسی را در ایران از بین ...  بیشتر

علوم تربیتی و روانشناسی
مقایسه ی فرهنگ سازمانی دبیرستان های عادی و استعدادهای درخشان شهر بیرجند براساس الگوی دنیسون

نرگس قدسیان؛ هادی پورشافعی

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1392، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154664

چکیده
  فرهنگ در سطح کلان از مباحث مطرح در حوزه ی سازمانی است و در سطح خرد، مطالعه آن در سطح مدرسه نیز قابل تعمق است. حاصل این شناخت ارتقای بینش مدیران برای تحقق بخشی اهداف آموزشی با استفاده از نقش فرهنگ است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر مقایسه ی فرهنگ سازمانی مدارس عادی و استعدادهای درخشان شهر بیرجند بر پایه الگوی دنیسون است. این پژوهش از نوع ...  بیشتر

علوم تربیتی و روانشناسی
تأثیر آشنایی با مهارت های زندگی بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم بیرجند

عصمت میری؛ احمد خامسان؛ محمد رمضانی؛ فریدون رمضانی

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1392، صفحه 157-174

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154979

چکیده
  این پژوهش با هدف آشنایی با مهارت های زندگی و تأثیر آن بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر بیرجند انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مراکز تربیت معلم امام سجاد (ع) و شهید باهنر شهر بیرجند در سال90-89 (438نفر) بودند که دو گروه 39 نفره، به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد ...  بیشتر