نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

چکیده

دوران زمامداری جانشینان تیمور (807-911 ق.) را باید دوران اوج و شکوه کتابخانه ها دانست. یکی از مراکز آموزشی دوره تیموریان، کتابخانه ها بودند که در این دوره از رونق فراوانی برخوردار بودند. از آن جا که کتاب و ایجاد کتابخانه قبل از اختراع چاپ به رواج خط و هنر خوشنویسی بستگی تام داشت، بنابراین هر وقت که از طرف سران و زعمای حکومت و مردم اقبال و توجهی به خط و خوشنویسی مبذول می شد کتاب و کتابخانه رونق می گرفت. ویژگی منحصر به فردی که این مسأله را قوت می بخشید تداوم این شکوه و جلال در تمام دوره تیموریان در سراسر ایران و به ویژه خراسان است. از جمله‏ دلایل رشد و رونق کتابخانه‏ها، استفاده‏ای است که محققان و مؤلفان از کتابخانه و منابع آن برای‏ تألیف و تدوین آثار خود می‏کردند. غالب این آثار به سفارش امرا و یا دست‏اندرکاران کتابخانه‏ها صورت می‏پذیرفته است. از جمله مشهورترین نویسندگان و دانشمندانی که در کتابخانه‏های‏ سلاطین تیموری به خلق آثار خود پرداخته‏اند، می‏توان به خواندمیر، شرف  الدین علی یزدی و غیاث  الدین جمشید کاشانی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Harat's libraries in Teymouri's period and their role in the prosperity and promotion of knowledge

نویسندگان [English]

  • Mohsen Parvish 1
  • Abdolrafi Rahimi 2

1 Undergraduate PhD student in Iran History Imam Khomeini International university of Qazvin The Responsible Writer

2 Assistant professor in History of Imam Khomeini International university of Qazvin

چکیده [English]

Teymour's successor's period of ruling should be regarded as the time when libraries were at the zenith of their success and magnificence. Since the production of books and the establishment of libraries, before the invention of printing, were heavily dependent upon the spread of writing and calligraphy. So, whenever people and chiefs of the government paid attention to writing and calligraphy, books and libraries flourished. The unique feature which strengthened this issue was the continuation of this significance and glory throughout Teymourian period all over the Iran and especially Khorasan. Among the reasons of growth and flourishing of libraries is the use of libraries and books by researchers and writers to compile and collect their works. The majority of these works were written by the commission of the rulers and libraries practitioners. Among the most eminent writers and scholars who worked in Teymouri's rulers' libraries were Khand Amir, Sharafoddin Al Yazdi and Ghiasoddin Jamshid Kashani, to mention but a few.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Books and library
  • Teymourain
  • Harat
  • Rulers and Teymouri Viziers