علوم تربیتی
نقش تقوا در تقویت باورهای دینی ازمنظر قرآن و نهج‌البلاغه (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی)

حمیدرضا وردی؛ محمد ولی پور؛ فاطمه بیدختی

دوره 17، شماره 1 ، آذر 1401، ، صفحه 157-184

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.330655.1536

چکیده
  مبانی اعتقادی یک مکتب بیان می‌کند که چه برنامه‌ای برای تربیت افراد معتقد به آن مکتب باید طراحی شود تا به انسان­ها کمک کند بر مبنای یک استدلال منطقی؛ یعنی ارتباط مبانی اعتقادی و برنامه تربیتی، محتوای آموزشی و تربیتی را بپذیرند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تقوای الهی بر تقویت باورهای دینی مبتنی بر راهکارهای قرآن و نهج‌البلاغه در ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقش رهبری دانش و فرهنگ سازمانی در عملکرد شغلی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه بیرجند)

زهرا زارعی؛ هادی پورشافعی؛ علی عسگری

دوره 16، شماره 3 ، خرداد 1401، ، صفحه 67-92

https://doi.org/10.22034/fakh.2022.150384

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای‌ فرهنگ سازمانی در ارتباط بین رهبری دانش و عملکرد شغلی در کارکنان دانشگاه بیرجند انجام شده است. این پژوهش از لحاظ شیوه گردآوردی داده‌ها به شیوه توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه بیرجند به تعداد 340 نفر است که براساس فرمول کوکران، جهت دستیابی به حداقل حجم نمونه (180 نفر)، ...  بیشتر

علوم تربیتی
بررسی نشاط اجتماعی و عوامل مؤثر برآن (مورد مطالعه: شهر بیرجند)

لیلا طالب زاده شوشتری؛ سمیه مزگی نژاد

دوره 16، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 33-60

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.267188.1445

چکیده
  نشاط اجتماعی یکی از مهم­ترین عوامل تعیین‌کننده در زندگی انسان‌هاست که نتایج مثبتی هم برای فرد و هم برای جامعه به دنبال دارد. هدف این مطالعه، بررسی نشاط اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهروندان شهر بیرجند است. به روش زمینه‌یابی، 400 نفر از شهروندان بالای 15 سال شهر بیرجند به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقش آموزش های درون سازمانی در ارتقای فرهنگ سازمان مبتنی بر الگوی اسلامی در کارکنان استانداری خراسان شمالی

محمد بابازاده؛ مریم حافظیان

دوره 16، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 87-116

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.297459.1485

چکیده
  در عصر جدید سازمان­ها برای رسیدن به تعالی سازمانی و داشتن یک فرهنگ سازمانی پویا و بالنده، مبتنی بر ارزش‎های حاکم بر آن جامعه به گزینه­ای به نام آموزش روی آورد­ه­اند. از آنجا که در کشور ما ایران، نظام جمهوری اسلامی حاکم است و لازم است فرهنگ سازمانی مبتنی بر الگوهای اسلامی (نه فقط شعاری؛ بلکه به­صورت عملی) در سازمان ها و نهادها ...  بیشتر

علوم اجتماعی
نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوارها (مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری مشهد)

سید کمال الدین حسینی؛ مسعود ایمانیان؛ صادق حاتمی

دوره 16، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 117-146

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.230032.1402

چکیده
  این مقاله پژوهشی، برگرفته از طرح پژوهشی نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوار در منطقه 6 شهرداری مشهد ­است و جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ساکن در این منطقه در سال 1394 تشکیل می­دهند. روش پژوهش، پیمایشی­ـ توصیفی و واحد تحلیل خرد (فرد) است. روش نمونه­گیری نیز طبقه­ای متناسب با استفاده از نقشه و فهرست خانوارها در بلوک­ها و خوشه‌های ...  بیشتر

علوم اجتماعی
بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت ساکنان حاشیه شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین

علی عاقل؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ ابوالقاسم حیدرآبادی

دوره 16، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 147-176

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.289774.1472

چکیده
  احساس امنیت، یکی از ابعاد اساسی مفهوم امنیت در معنای کلی آن است. درواقع زمانی که فرد احساس کند در جامعه و تعاملات اجتماعی خطری جان، مال یا سلامتی وی را مورد تهدید و تعرض قرار نمی­دهد، می­توان گفت فرد دارای احساس امنیت است. احساس امنیت یکی از نیازهای مبرم بشر است؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه ‌فرهنگی و ابعاد ...  بیشتر