مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین تحلیل هزینه - پاداش و احساس عدالت اجتماعی با بی تفاوتی اجتماعی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور مشهد)

اذر اسکندری چراتی؛ علیرضا کول

دوره 12، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 7-36

چکیده
  بی تفاوتی اجتماعی به عنوان پدیده ای  آسیب شناختی، مانعی در مشارکت سیاسی – اجتماعی و توسعه ملی است و نیز از عوارض شهرنشینی در عصر جدید از آن یاد شده و نوعی افسردگی اجتماعی و حالتی انزواگرایانه را نشان می دهد. لذا به لحاظ آسیب شناختی، نوعی بیماری اجتماعی تلقی شده و اهمیت مطالعه آن و پیامدهای نامناسبش در مسیر توسعه ضرورت دارد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه و میزان پای بندی به اعتقادات دینی دانش آموزان 12 تا 18 سال شهر کاشمر

الهه آهنگری؛ محمد طحان؛ حسین حسین نژاد؛ مریم بناءخطیبی

دوره 12، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 36-56

چکیده
  دین به منزله پدیده ای پویا، مهمترین رکن هویت در جامعه در حال گذار ایران است و نقش تعیین کننده ای در شکل گیری هویت و اعتقادات دینی افراد دارد. شبکه های اجتماعی تلفن همراه، ارزش های اجتماعی را متحول ساخته و دگرگونی هایی در شیوه های شکل گیری اعتقادات دینی افراد و گروه ها به وجود آورده است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روان شناسی مثبت در الهی نامه ی عطار نیشابوری

محبوبه خراسانی؛ فاطمه عربها

دوره 12، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 57-86

چکیده
  الهی نامه ی عطار نیشابوری، سرشار از آموزه های اخلاقی، عرفانی و دینی است که عطار در آن با بیان حکایت ها، داستان ها و تمثیل های گوناگون به طور مستقیم و غیرمستقیم به مسائل تربیتی و اخلاقی عنایتی ویژه داشته است. امروزه در نظریاتی که از سوی صاحب نظران روان شناسی مطرح می شود، می توان نکات دقیقی را دریافت که بسیاری از آنها را در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری مشهد)

حاجیه رجبی فرجاد؛ مصطفی اکرمی

دوره 12، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 87-118

چکیده
  هدف پژوهش، تعیین رابطه جامعه پذیری سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی در سازمان فرهنگی شهرداری مشهد بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری مشهد می باشد که 280 نفر بوده و با توجه به جدول مورگان، تعداد 162 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقبره گنبدسبز؛ عرصه تجلی میراث معماری صفویه در مشهد مقدس

علی زارعی؛ حسین کوهستانی اندرزی

دوره 12، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 119-146

چکیده
  بقاع متبرکه و اماکن آرامگاهی همواره از جایگاه ویژه ای در معماری ایران برخوردار بوده اند. یکی از مهم ترین عناصر و پدیده های معماری دوره صفویه در مشهد، بنای آرامگاهی گنبدسبز می باشد. نفاست و ویژگی های هنری و معماری بنای مذکور که جلوه ای خاص به آن بخشیده است از جنبه های گوناگون تاریخی، هنری، مذهبی و اجتماعی قابل بحث و بررسی می باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفی نسخه خطی رساله نُصح الاستغاثه من ملاعین ثلاثه شیخ محمدباقر بیرجندی

محمد ولی پور؛ الهام ملک زاده

دوره 12، شماره 3 ، خرداد 1397، صفحه 147-166

چکیده
  دریایی از فرهنگ پرمایه اسلام و ایران در نسخه های خطی موج می زند. نسخه های خطی در حقیقت کارنامه دانشمندان بزرگ و نوابغ دهر، سند و هویت ما است. شیخ محمدباقر بیرجندی یکی از علمای بزرگ شیعی قرن 14 هجری قمری، صاحب آثار و تألیفات متعددی در حوزه های مختلف دینی می باشد که هر یک از آثار او به نوعی سبب گسترش فرهنگ و معارف اسلامی، بویژه تشیع ...  بیشتر