جغرافیا
شناسایی و تحلیل پیشران‌های فرهنگی مؤثر در توسعه استان خراسان جنوبی با تأکید بر مؤلفه‌های فرهنگ عمومی

وحید کیانی؛ جواد میکانیکی؛ امین فنودی

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، ، صفحه 153-196

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.377678.1586

چکیده
  پیشرفت و توسعه، حاصل یک نگرش خاص به عالم است و بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشرفت و ترقی ممکن نیست و این نگرش خاص بیانگر لزوم وجود یک «فرهنگ مناسب» برای توسعه است؛ بنابراین عامل فرهنگ از جایگاه ویژه‌ای در توسعه برخوردار است و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آن، تمام برنامه‌های توسعه را با ناکامی مواجه خواهد ساخت؛ از این‌رو، مهم‌ترین ...  بیشتر

جغرافیا
شناسایی مؤلفه‌های کالبدی مؤثر در بهبود احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان معلم و پاسداران شهر بیرجند)

محمد اسکندری ثانی؛ سحر سفالگر

دوره 16، شماره 4 ، شهریور 1401، ، صفحه 7-40

https://doi.org/10.22034/fakh.2022.322520.1529

چکیده
  کیفیت مؤلفه ­های کالبدی سازنده فضای شهری و ارتباط آن با احساس امنیت، فراهم­ کننده موجبات سرزندگی در فضای شهری است. این مقاله با هدف شناسایی مؤلفه­های کالبدی و تحلیل شدت تأثیر هر کدام بر کیفیت احساس امنیت در خیابان معلم و پاسداران شهر بیرجند انجام گرفته است. شاخص­های کالبدی فضای شهری مطلوب که در احساس امنیت شهروندان تأثیرگذار ...  بیشتر

جغرافیا
تأثیر مشارکت گردشگران مذهبی بر تجربه ماندگار از طریق تعامل فرهنگی

سید مرتضی غیور باغبانی؛ فائزه حامد همراهیان؛ منیره یگانه مفرد؛ محمد مرتضایی

دوره 16، شماره 3 ، خرداد 1401، ، صفحه 129-158

https://doi.org/10.22034/fakh.2022.302515.1497

چکیده
  گردشگری مذهبی یکی از قدیمی‌‌ترین و مهم‌‌ترین انواع گردشگری است که سهم قابل‌ توجهی از فعالیت‌های گردشگری را به خود اختصاص داده است. گردشگری مذهبی علاوه بر جنبه‌‌های اقتصادی و مالی، در جنبه اجتماعی نیز باعث ارتباط بیشتر با سایر جوامع اسلامی‌می­شود و فراهم‌کننده‌ تعامل بین ملت‌ها و فرهنگ‌‌هایی است که نقاط مشترکی با هم دارند. ...  بیشتر