بررسی تأثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول ­آفرین مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهرستان بیرجند

زهرا رجائی؛ اعظم پوریوسف

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 37-53

چکیده
  بسیاری از دانشمندان برای سازمان‌ ها نوعی قابلیت و توانایی به نام هوش سازمانی قائل هستند که ترکیبی از هوش انسانی و هوش ماشینی است. رهبری تحول‌‌ آفرین اساس و شالوده‌ ‌ای برای موفقیت سازمانی است که دسترسی به اهداف بالاتری را برای نظام سازمانی میسر می‌‌ سازد. رهبران تحول‌‌ آفرین، اثربخشی را به کارایی ترجیح می‌‌ دهند و سعی می‌‌ کنند ...  بیشتر

امکان سنجی استقرار روش کارت ارزیابی متوازن جهت ارزیابی عملکرد شرکت های مستقر در شهرک صنعتی بیرجند

مهدی ثقفی؛ اعظم پوریوسف

دوره 9، شماره 1 ، آبان 1393، ، صفحه 27-47

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.14577

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان‌سنجی استقرار روش کارت ارزیابی متوازن جهت ارزیابی عملکرد شرکت های مستقر در شهرک صنعتی بیرجند است. یکی از روشهای ارزیابی عملکرد سازمان، روش کارت امتیازی متوازن میباشد که به بررسی تمامی جنبه‌های سازمان میپردازد. در این پژوهش، چهار دیدگاه مربوط به ارزیابی متوازن شامل دیدگاه مالی، مشتری، فرایندهای ...  بیشتر