کلیدواژه‌ها = وقف
تعداد مقالات: 6
5. تأثیر نهاد وقف در پایداری حسینیه‌های عصر قاجار بیرجند (مطالعه موردی حسینیه : بی بی عروس)

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 99-117

مرضیه فاریابی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مفید شاطری؛ علی زارعی


6. موقوفات بشرویه، پرتوی از باورهای دینی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 7-28

محمد حسن الهی زاده؛ ابوالقاسم عارف نژاد؛ رضا عدالتی