مقبره گنبدسبز؛ عرصه تجلی میراث معماری صفویه در مشهد مقدس

علی زارعی؛ حسین کوهستانی اندرزی

دوره 12، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 119-146

چکیده
  بقاع متبرکه و اماکن آرامگاهی همواره از جایگاه ویژه ای در معماری ایران برخوردار بوده اند. یکی از مهم ترین عناصر و پدیده های معماری دوره صفویه در مشهد، بنای آرامگاهی گنبدسبز می باشد. نفاست و ویژگی های هنری و معماری بنای مذکور که جلوه ای خاص به آن بخشیده است از جنبه های گوناگون تاریخی، هنری، مذهبی و اجتماعی قابل بحث و بررسی می باشد. ...  بیشتر

معرفی معماری آب انبارهای عهد صفوی شهر سرایان

علی اصغر محمودی نسب

دوره 9، شماره 1 ، آبان 1393، ، صفحه 131-164

چکیده
  شهر سرایان از جمله شهرهای کویری ایران است که همیشه در تنگنای تهیه، حفظ و توزیع آب بوده و ارزش آب در آن بیش از هر جای دیگر احساس می شود؛ به همین دلیل برای رفع این کمبود، آب انبارهایی در سطح شهر ساخته شده تا نیاز ساکنین را برطرف کند. در این پژوهش، شش آب انبار باقی مانده در محلات بافت قدیم شهر سرایان مورد مطالعه قرار می گیرد. پژوهش حاضر براساس ...  بیشتر