نویسنده = محمد بهنام فر
تعداد مقالات: 2
1. شعله‌واری بیان دو عارف بزرگ خراسان (سنایی و مولانا)

دوره 15، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 57-90

10.22034/fakh.2021.266362.1443

محمد بهنام فر؛ مصطفی غریب؛ سیدمهدی رحیمی؛ ابراهیم محمدی


2. تأملی در مضامین و شگردهای بلاغی غزلیات ولی دشت بیاضی

دوره 10، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 41-69

محمد بهنام فر؛ فاطمه بیدختی