بررسی معیارشدگی گویش بیرجند در دو قرن گذشته

حامد نوروزی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1393، ، صفحه 67-95

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.14567

چکیده
  گویش بیرجند یکی از گویش‌های بسیار کهن فارسی است که برخی از ساخت‌های آن، بازمانده از دوره ی میانه است. اما این گویش نیز مانند همه ی گویش‌های دیگر، در حال نزدیک شدن به گویش معیار یا معیارشدگی است. پیکره ی مورد بررسی ما در این تحقیق تنها آثار برجای مانده از گویش قدیم بیرجند است از جمله نصاب ملاعلی اشرف صبوحی و آن چه ایوانف از طریق مصاحبه ...  بیشتر

تاریخ ایران
بررسی تاریخی برخی تحولات آوایی رایج در پارسی خراسان جنوبی

حامد نوروزی؛ کلثوم قربانی جویباری

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 141-172

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156333

چکیده
  فارسی رایج در خراسان جنوبی یکی از گویش‌های فارسی معیار (فارسی تهرانی) است. به عقیده‌ی بسیاری از زبان‌شناسان، زبان فارسی از گویش‌های شرقی و شمال شرقی در زمانی نامعلوم، احتمالاً در قرون اول یا دوم هجری قمری منشعب شده است. بنابراین بررسی‌های زبان‌شناختی گویش‌های شرقی ایران، مانند گویش خراسان جنوبی در روشن شدن تاریخ شکل‌گیری زبان ...  بیشتر