تأملی در مضامین و شگردهای بلاغی غزلیات ولی دشت بیاضی

محمد بهنام فر؛ فاطمه بیدختی

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1394، ، صفحه 41-69

چکیده
  یکی از بزرگان و مفاخر استان خراسان جنوبی که تاکنون جایگاه ادبی او ناشناخته مانده، ولی دشت بیاضی است. بدین منظور به شیوه‌ی توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی مضامین و زیبایی‌های لفظی و معنوی اشعار او پرداخته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که غزل ولی دشت بیاضی غزلی شیوا و دل نشین در موضوع عشق مجازی است و ویژگی‌های مکتب وقوع را دارد. شعرش ...  بیشتر