بررسی جلوه‌های آیین قلندری و عیاری در رمان کلیدر

ابراهیم کنعانی؛ نیره کنعانی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 99-116

چکیده
  رمان کلیدر اثر محمود دولت آبادی، یکی از رمان های برجسته ی معاصر است که بسیاری از آیین ها و باورهای پهلوانی و قومی منطقه ی خراسان را شناسانده است، به طوری که با پژوهش در آن، می توان به گنجینه ای ارزشمند از فرهنگ عامه ی خراسان دست یافت. وجود این گنجینه، نشان دهنده ی آن است که رمان کلیدر به پایگاه مناسبی برای انباشت و پاسداشت ...  بیشتر