قحطی شمال خراسان طی جنگ جهانی اول به روایت اسناد منتشرنشده آرشیو ملی ایران

الهام ملک زاده

دوره 15، شماره 4 ، شهریور 1400، ، صفحه 127-150

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.296056.1483

چکیده
  ایران سرزمینی است که به دلایل متعدد جغرافیایی، هجوم بیگانگان، فقدان راه­های مناسب مواصلاتی و غیره، پیوسته در معرض قحطی‌های مختلف و ادواری بوده است. با وقوع جنگ جهانی اول و اشغال ایران، مقارن با خشکسالی، آشفتگی‌هایی پیش آمد که وضعیت را پیچیده‌تر کرد. مسئله‌ی اصلی و پرسش مقاله‌ی حاض، با تمرکز بر منطقه شمالی خراسان به عنوان یکی ...  بیشتر