کلیدواژه‌ها = وقف، کارکردهای اجتماعی- فرهنگی، پایگاه های تشیع، خراسان جنوبی Key Words: Waqf
تعداد مقالات: 1