نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مراسم نخل‌آرایی و نخل گردانی و درک اشخاص بومی به جا آورنده این آیین به عنوان بخشی از مراسم عاشورا به روش مردم‌نگاری تفسیری است. بدین منظور و با هدف شناخت عمیق‌تر آیین نخل‌بندی و نخل‌گردانی، از روش‌های مردم نگارانه مشاهده مستقیم، مصاحبه عمیق، توصیف و تفسیر و هم‌چنین از اطلاعات ذخیره شده توسط افراد محلی برای کمتر شدن خطاها استفاده شده است. ابتدا در بحث مفهومی به مرور مباحث اندیشه گیرتز پرداختیم. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نخل‌آرایی و نخل‌گردانی مناسکی مردانه است به طوری که زنان حضوری بسیار کم‌رنگ در آن دارند. یافته‌ی مهم دیگر این پژوهش این است که علی‌رغم این که نخل‌آرایی و نخل‌گردانی مربوط به مراسم محرم و عزاداری است نگاه زیباشناختی به نحوه‌ی آرایش نخل جایگاه مهمی در این مراسم دارد که از این حیث زنان نقش مهمی در تأمین مصالح لازم به ویژه پارچه های رنگارنگ دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ceremony of palm decoration and palm turning in Ashoora day in Sheshtamd (Sabzevar)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Homayoon Sepehr 1
  • Mahdi Asgari 2

1 The faculty member in anthropological studies of Islamic Azad University of Tehran Central Unit

2 MA Student in anthropological studies of Islamic Azad University of Tehran Central Unit. The responsible writer

چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the ceremony of Palm decoration and palm turning and perception of native persons who recognize this custom as a part of Ashoora rituals with the method of exegetical ethnography. For this reason and with the aim of profound knowledge of palm decoration and palm turning, the methods of direct ethnographical observation, profound interview, description and interpretation and also the saved data of native individuals for decreasing of errors has been used. First in conceptual discussion we proceed to review the arguments of Girtz reflection. The results of this research shows that palm decoration and palm turning are among the manly ceremonies in a way that women has a pale presence in it. The other important findings of this research is that in spite of the fact that palm decoration and palm turning is related to Moharram and lamenting ceremonies, the aesthetical viewpoint to the manner of palm adornment has an important dwelling in this ceremony which in this respect the women has a main role in providing the required materials specially the multicolored clothes.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palm decoration
  • palm turning
  • Exegetical ethnography
  • Sheshtamd
  1. بلوکباشی، علی (1380). نخل‌گردانی، نمایش تمثیلی از جاودانگی حیات شهیدان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.##2. حصوری،علی(1378).سیاووشان. تهران: نشر چشمه.##3. دهخدا، محمد(1341).لغت‌نامه دهخدا.تهران: دانشگاه تهران.##4. ریویر، کلود(1381).درآمدی بر انسان‌شناسی.ناصر فکوهی. تهران: نشر نی.##5. سعیدی، محمدحسن(1386). مردم‌شناسی مراسم آیینی، پژوهشی در مراسم نخل‌گردانی.آشتیان: دانشگاه آزاد اسلامی.##6. فکوهی، ناصر(1381).تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی. تهران: نشر نی.##7. فکوهی، ناصر (1386)."نگاهی بر رویکرد تفسیری کلیفورد گیرتز با تاکید بر تفسیر او از پدیده ی دینی".فصلنامه ی علوم اجتماعی، سال چهاردهم، ش 31(پاییز): 103-125.##8. محمدپور، احمد؛ ایمان، محمد تقی(1387). فصل نامه رفاه اجتماعی، شماره 28.##9. همیلتون، ملکم(1381).جامعه‌شناسی دین. محسن ثلاثی.تهران:مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.##