مقاله پژوهشی
تحلیل مناسکِ حافظِ نظامِ اتوکراتیک در سیاست نامه ی نظام الملک طوسی با تمرکز بر آرای روان شناختی اریک برن

ابراهیم استاجی؛ علی صادقی منش؛ هستی قادری سهی

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1396، صفحه 7-29

چکیده
  سیاست نامه اثری است متعلق به دوره ی سلجوقیان که به قلم یکی از وزرای صاحب نام و خراسانی این حکومت، نظام الملک طوسی نگاشته شده است. در بررسی این کتاب، بایستی این نکته ی مهم را در نظر داشت که وی به عنوان یک شخصیت علمی، سیاسی و فرهنگی مطرح که از منطقه ی خراسان برخاسته، خواه ناخواه ذهنیاتش تحت تأثیر فضای فکری این منطقه است و بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه مؤلفه های هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر بیرجند

مریم سلامی؛ عصمت نجفی

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1396، صفحه 31-52

چکیده
  هوش معنوی نه تنها در بعد فردی، بلکه در بعد سازمانی نیز اهمیت ویژه ای دارد. معنویت می تواند با تأثیر بر روی وجدان انسان ها، حس تعهد نسبت به مسؤولیت های روزمره زندگی را به وجود آورده و نوعی تعهدپذیری در آنها ایجاد کند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر بیرجند انجام شد. روش پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی سیر تحول ایوان در خانه های نهبندان از قاجار تا پهلوی

زهرا روشندل؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ حمیدرضا قربانی

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1396، صفحه 53-79

چکیده
  خانه های سنتی نهبندان بیشترین سازگاری را با طبیعت  و اقلیم دارند. معماران با طراحی صحیح و توجه به آسایش استفاده کنندگان توانسته اند در عین سادگی، پاسخگوی نیاز ساکنین خانه ها باشند. یکی از این فضاها، ایوان می باشد که در معماری مسکونی به شکل فضایی نیمه باز، جلوی اتاق ها قرار گرفته و با کاربری های متفاوت، دسترسی به فضاهای داخلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش ضریب توسعه فرهنگی شهرستان های استان خراسان جنوبی با بهره گیری از روش بهینه سازی چندمعیاره و حل سازشی

یعقوب زارعی

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1396، صفحه 81-103

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه تطبیقی شهرستان های استان خراسان جنوبی در راستای سنجش و اندازه گیری شکاف توسعه  فرهنگی بین سکونتگاه های استان انجام گردید. این مطالعه به لحاظ ماهیت یک پژوهش کاربردی و از منظر روش شناسی در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار می گیرد که شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع کتابخانه ای و ابزار جمع آوری با توجه به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفی، نقد و بررسی کتاب مکین الاساس فی احوال مولانا ابی الفضل العباس

علی اکبر عباسی

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1396، صفحه 105-125

چکیده
  کتاب مکین الاساس فی احوال مولانا ابی الفضل العباس در زُمره آثار آیت الله محمدباقر بیرجندی است. موضوع این کتاب همان طور که از عنوانش پیداست راجع به زندگی و اقدامات حضرت اباالفضل است. مؤلف مطالب مربوط به زندگی قمر بنی هاشم را در شش مجلس به رشته تحریر درآورده است. در این مقاله تلاش شده است تا به روش توصیفی -  تحلیلی مباحث این کتاب مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تأثیر سرمایه فرهنگی و مؤلفه های آن بر سبک تغذیه ای شهروندان شهر مشهد

المیرا عرفانیان قصاب؛ محمد حسن شربتیان

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1396، صفحه 127-156

چکیده
  سبک تغذیه یکی از ابعاد سبک زندگی است که شیوه و روش تغذیه ی افراد در زندگی روزمره را شامل می شود که این سبک از زندگی، متأثر از سرمایه فرهنگی است. هدف اصلی این نوشتار، رابطه بین سبک تغذیه با سرمایه ی فرهنگی شهروندان شهر مشهد است به عبارت دیگر، در این پژوهش ابعاد مصرف مواد غذایی، تدارکات غذا، نوع خوردنی ها، زمان صرف غذا، مکان غذا خوردن، ...  بیشتر