مقاله پژوهشی
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه بیرجند

محمدباقر آخوندی؛ مریم محلاتیان بابکی

دوره 10، شماره 4 ، شهریور 1395، صفحه 7-38

چکیده
  مشارکت دینی مهم ترین رکن تشکیل دهنده سرمایه ی اجتماعی و یکی از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی دین است. مشارکت دینی در کشور ایران که اکثریت مسلمان و شیعه هستند امری بسیار مطلوب و ارزشمند می باشد و آیه های قرآن بر آن تأکید فراوان دارد. ولی با وجود سفارش های زیاد دین مبین اسلام در دهه های اخیر تحقیق های انجام شده درکشور و احساس های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری شهرستان قاینات بر اساس تحلیل SWOT

مریم سادات تقی زاده؛ نظر دهمرده

دوره 10، شماره 4 ، شهریور 1395، صفحه 39-64

چکیده
  شهرستان قاینات با داشتن پیشینه ی تاریخی کهن، موقعیت راهبردی، منطقه ی نمونه ی گردشگری بوذرجمهر، غارهای تاریخی و زیبا، موقعیت طبیعی و آب و هوای معتدل و داشتن محصولات کشاورزی راهبردی، فرصت های متعددی برای جذب گردشگر پیش رو دارد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف)، عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) و تدوین راهبرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تفاوت نگرش مردان و زنان عضو شوراهای اجتماعی محلات مشهد در شاخص‌های منتخب سرمایه اجتماعی

سید هادی زرقانی؛ محسن حجازی جوشقانی

دوره 10، شماره 4 ، شهریور 1395، صفحه 65-91

چکیده
  تشکیل شورای اجتماعی محلات از مؤثرترین عوامل مداخله شهروندان در مدیریت شهری مشهد می باشد. بدیهی است که فرصت مشارکت باید برای زنان و مردان به صورت یکسان و عادلانه فراهم شود، اما نابرابر بودن تعداد مردان عضو شورا در مقابل زنان، حاکی از عدم استفاده لازم از زنان می باشد که مهم ترین دلیل آن می تواند بی اعتمادی شهرداری به عملکرد و توانمندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ادراک شهروندان از فساد اداری و متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی: بیرجند)

علی سیف زاده

دوره 10، شماره 4 ، شهریور 1395، صفحه 93-114

چکیده
  سلامت اداری مهم ترین سرمایه برای پیشرفت هر سازمان است و نقطه مقابل آن نیز فساد اداری است که مانع پیشرفت خواهد شد. فساد دورویه دارد. یک رویه آن، ادراکی است که نسبت به فساد در جامعه وجود دارد، یعنی باورهایی که جامعه نسبت به وجود فساد و گستره آن دارد. رویه دیگر، سنجش و ارزیابی فساد و تعیین شاخصه هایی برای آن می باشد. هدف کلی این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه جامعه‌شناختی شاخص‌های احساس بهزیستی اجتماعی شهروندان شهر مشهد

محمد حسن شربتیان؛ پویا طوافی

دوره 10، شماره 4 ، شهریور 1395، صفحه 115-137

چکیده
  هدفمقاله حاضر مطالعه تطبیقی شاخص به زیستی اجتماعی شهروندان مشهد در سال 1394 بوده است. چارچوب نظری با تأکید بر اندیشه کییز مورد مطالعه قرارگرفته شده است. روش شناسی این تحقیق پیمایشی و توصیفی بوده است. جامعه آماری شامل شهروندان 15 تا 64 ساله ساکن در سه منطقه بالا، پایین و متوسط شهری در شهر مشهد است که حجم نمونه طبق فرمول کوکران کمی 660 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شرح و نقد قصیدة ی عربی دیوان ابن‌حُسام خوسفی

محمدرضا عزیزی

دوره 10، شماره 4 ، شهریور 1395، صفحه 139-161

چکیده
  در میان سروده های محمد بن حسام الدین خوسفی (وفات 875 هـ.) ملمّعات و اشعاری به زبان عربی وجود دارد؛ این اشعار، ادامه ی سنت ادبی است که از سده ی چهارم هجری در شعر شهید بلخی شروع شده و گوشه ای از قریحه و اندیشه ی ایرانیان را در طی قرون متمادی پاس داشته اشت. در اشعار عربی ابن حسام، قصیده ای شصت و شش بیتی در نعت و منقبت حضرت رسول (ص) به زبان ...  بیشتر