مقاله پژوهشی
موقوفات بشرویه، پرتوی از باورهای دینی

محمد حسن الهی زاده؛ ابوالقاسم عارف نژاد؛ رضا عدالتی

دوره 9، شماره 4 ، شهریور 1394، صفحه 7-28

چکیده
  آداب و رسوم رایج در یک منطقه جغرافیایی به گونه ای متأثر از نوع  جهان بینی مردم منطقه بوده و زاویه ی نگاه و تلقیات فرهنگی و مدنی آنان را روشن می کند. از جمله ویژگی های گذشته ی فرهنگی و اجتماعی منطقه بشرویه، رواج فرهنگ وقف و تعدد و تنوع موقوفات است. بی شک یکی از عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم این فرهنگ، باورهای دینی و اعتقادات مذهبی مردم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تزیینات وابسته به معماری خانه و حسینیه آراسته در بیرجند (دوره قاجاریه و پهلوی اول)

آرزو پایدارفرد؛ محمد خزائی

دوره 9، شماره 4 ، شهریور 1394، صفحه 29-56

چکیده
  در هنر معماری دوره قاجاریه، گچ بری و در هنر معماری دوره پهلوی اول (9921-0231 ش.)، آجرکاری شاخص و حائز اهمیت است. خانه آراسته از بناهای دوره قاجاریه واقع در شهرستان بیرجند است که به دلیل نقوش متنوع و نمادین گچ بری، قابل تحلیل و بررسی است. مهم ترین تزیینات این بنا نقوش گیاهی با انواع گل و برگ های نخلی و اسلیمی و قاب اسلیمی، نقش خورشید، پیکار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیو در فرهنگ ایران زمین با تکیه بر خراسان جنوبی

محمدرضا سرمد؛ صدیقه خزاعی

دوره 9، شماره 4 ، شهریور 1394، صفحه 57-74

چکیده
  دیوواژه ای است ابهام آمیز در بودن یا نبودن، در شکل ظاهر و شمای ذهنی و نقش آفرینی مثبت یا منفی که در فرهنگ فارسی تعابیر گوناگونی برای آن بیان شده است. تقابل نیروهای خیر و شر، تقسیم جهان به دو پهنه نور و تاریکی و عقیده به ستیز دائمی میان پدیده های اهورایی و اهریمنی، باوری رایج در میان تمام اقوام و ملت هاست؛ پیکاری که تا جهان برپاست، ادامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش مایه هایِ سنگ نگاره آسو در شهرستان بیرجند

سارا صادقی؛ حمیدرضا قربانی؛ حسن هاشمی زرج آباد

دوره 9، شماره 4 ، شهریور 1394، صفحه 75-96

چکیده
  سنگ نگاره ها یا هنر صخره ای، یکی از کهن ترین آثار تاریخی و هنری به جای مانده از بشر هستند. این نقوش از جمله هنرهایی هستند که در نقاط مختلف ایران پراکنده اند و هر یک نشانی از دنیای باستان دارند. این پژوهش، به بررسی و مطالعه سنگ نگاره های آسو پرداخته است. سنگ نگاره های نویافته آسو در ناحیه ای کوهستانی به فاصله 300 متری در جنوب روستای آسو در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه ایی مضامین عاشورایی در شعر ابن حسام خوسفی و شریف رضی

کلثوم قربانی جویباری؛ زینب صالحی

دوره 9، شماره 4 ، شهریور 1394، صفحه 97-124

چکیده
  مضامین و مفاهیم وابسته به واقعه ی عاشورا یکی از تأثیرگذارترین مضامین دینی در تشیع، اسلام و حتی ادیان دیگراست.  در این مقاله، نگارندگان مضامین عاشورایی را در شعر ابن حسام خوسفی و شریف رضی بررسی کرده‌اند و پس از نگاهی اجمالی به تأثیر شرایط سیاسی- مذهبی بر دوره های شعر عاشورایی، درون مایه و مضمون مراثی عاشورایی دو شاعر مذکور را بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان مطالعه موردی: شرکت های بیمه شهرستان بیرجند

ایمان قاسمی همدانی؛ حاجیه رجبی فرجاد

دوره 9، شماره 4 ، شهریور 1394، صفحه 125-143

چکیده
    جذب و حفظ مشتریان در صنعت بیمه کشور، با توجه به فعال شدن شرکت های بیمه خصوصی و توسعه اطلاعات و ارتباطات در سطح بین المللی، امکان مقایسه خدمات شرکت های مختلف بیمه در نقاط مختلف دنیا، به مراتب مشکل تر شده است. هم چنین شدت رقابت در بازارها و درک اهمیت حفظ مشتریان برای سازمان ها موجب شده آن ها به تدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت ...  بیشتر