تاریخ ایران
ابعاد اعتقادی و دیدگاه­های سیاسی داعیان اسماعیلی در خراسان و فرارود

محمدحسن الهی زاده؛ سیدمحمدرضا سادسی

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1391، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156167

چکیده
  دعوت در درون و بیرون دولت فاطمی از طریق شبکه گسترده­ی داعیان پخش و ترویج می­شد.فاطمیان میخواستند از طرف همهی امت مسلمان به عنوان امامان برحق شناخته شوند و نیز بر آن بودند که حکومت واقعی و عملی خود را به تمام سرزمین­های اسلامی و بیرون از آن بگسترانند. قبل از ظهور آنان، داعیان اسماعیلی به دنبال آماده کردن جوامع برای ظهور امام وعده ...  بیشتر

تاریخ ایران
تأسیس بانک شاهی شعبهی بیرجند و تأثیرات آن در منطقه

زهرا علیزاده بیرجندی؛ زهرا نادی

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1391، صفحه 31-57

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156169

چکیده
  بانک شاهی بیرجند، یکی از شعبههای بانک شاهنشاهی است که در 1331ق./ 1913م. به دنبال سیاستهای اقتصادی و استراتژیک بریتانیا، در بیرجند ایجاد شد. ساختار تشکیلاتی بانک شاهی بیرجند با توجه به حوزهی قلمرو آن مشتمل بر یک رئیس و یک یا دو کارمند بود. ریاست آن بر عهدهی انگلیسیها و معاونت یا همان تحصیلداری بانک و سمت مترجمی، بر عهدهی ایرانیان بود. این ...  بیشتر

ادبیات و علوم انسانی
بررسی طنز در دوبیتیهای روستایی خراسان

کلثوم قربانی جویباری

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1391، صفحه 58-73

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156172

چکیده
  ترانه های روستایی یا دوبیتی‌های محلی در زمره‌ی ادبیات عامیانه یا فرهنگ توده به شمار می‌روند که به شکل شفاهی در مناطق مختلف هر کشوری، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. یکی از این مناطق دوبیتی خیز در ایران، خطه‌ی خراسان است که سرشار از ترانه‌های روستایی با هویت اصیل و فرهنگی است. این ترانهها دارای ویژگی‌های مختلف سبک شناسی هستند. ...  بیشتر

جغرافیای طبیعی
سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراکنش فضایی جمعیت سکونتگاههای روستایی و آینده نگری برای افق 1400 (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)

جواد میکانیکی؛ علی اشرفی

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1391، صفحه 74-100

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156174

چکیده
  نظام توزیع فضایـی جمعیت سکونتگاههای انسانی ماحصل عملکرد عوامل مختلف محیطی است. هدف از مقاله حاضر، سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراکنش جمعیتی سکونتگاههای روستایی با استفاده از روش آنتروپی و پیشبینی گرایش نظام سکونتگاهی در افق 1400 میباشد.روش تحقیق در مقاله حاضر، از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و از حیث هدف، از نوع تحقیقات ...  بیشتر

ادبیات و علوم انسانی
قابلیت­های سرگذشت نامه­ی متولیان آستان قدس رضوی در تولید فیلم­های مستند داستانی و تاریخی

اکرم ناصری؛ زهرا حامدی

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1391، صفحه 101-141

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156177

چکیده
  رویدادهای تاریخی مجموعه ای سترگ درباره زندگی اقوام و ملتهای گوناگون در گذر زماناست. ملتها می کوشند که با حفظ دانش تاریخی و انتقال آن به نسل های بعد، هویت خود را پاسدارند. اما ماهیت غیر دینی تاریخ و انقطاع زمانی میان گذشته و حال، حوادث تاریخی را برای نسل امروز تجربه ناپذیر می­سازد که این حفظ و انتقال وقایع تاریخی را نیز دشوار می کند. ...  بیشتر

ادبیات و علوم انسانی
بررسی تطبیقی و مقابله دو تصحیح از دیوان ولی دشت بیاضی

حامد نوروزی؛ منظر سلطانی

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1391، صفحه 142-165

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156215

چکیده
  مولانا محمد ولی دشت بیاضی از شاعران مشهور قرن دهم و اهل خراسان (جنوبی) است که در تذکره‌ها از او به شیرین‌سخنی و استادی در سرایش شعر یاد شده است. در سال 1389 و 1390 دو چاپ از دیوان شاعر به دست داده شد. چاپ 1389 این کتاب، به تصحیح دکتر مرتضی چرمگی عمرانی، نسبت به چاپ 1390 برتری‌های بسیار دارد که برخی از آن‌ها عبارتاند از: در اختیار داشتن نسخه‌های ...  بیشتر

باستان شناسی
بادگیر؛ شاهکار مهندسی معماری سنتی ایران در حاشیه کویر تحلیلی بر گونهشناسی معماری بادگیر در خراسان جنوبی

حسن هاشمی زرج آباد؛ ذبیح الله مسعودی

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1391، صفحه 166-198

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156216

چکیده
  بادگیرها به عنوان یکی از عناصر مهم در معماری بناهای تاریخی مناطق کویری از جمله شاهکارهای معماری سنتی ایران محسوب میشوند که به عنوان یک سیستم سرمایشی طبیعی و ایستا، تهویه مطبوع را با استفاده از انر‍ژی تجدید پذیر باد فراهم مینماید. معماران سنتی ایران در ساخت و طراحی بادگیر با آگاهی از اصول بنیادی چون ترمودینامیک (نیروی گرما)، آئرودینامیک ...  بیشتر